<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skatteplikt for utenlandske arbeidstakere i Norge med norsk arbeidsgiver

Skatteplikt for utenlandske arbeidstakere i Norge med norsk arbeidsgiver

Hva vet du som arbeidsgiver om skatteplikt for utenlandske arbeidstakere i Norge? Her får du noen punkter du må være oppmerksom på.

 

Er du en norsk arbeidsgiver som har utenlandske arbeidstakere? Vi gir deg noen viktige punkter du bør være oppmerksom på.

Har den ansatte lovlig oppholdt i Norge?

Som norsk arbeidsgiver med utenlandsk arbeidstaker er det viktig å påse at den utenlandske arbeidstakeren har lovlig opphold i Norge. Hvorvidt det foreligger krav om oppholdstillatelse, avhenger av hvor arbeidstakeren kommer fra.

For utenlandske arbeidstakere med statsborgerskap i et EU/EØS-land, er det ikke krav om oppholdstillatelse. Det foreligger imidlertid et krav om at arbeidstakeren må registrere seg hos politiet etter 3 måneder.

Utenlandske arbeidstakere med statsborgerskap i et land utenfor EU/EØS må ha oppholdstillatelse før han eller hun kan starte å arbeide for sin norske arbeidsgiver. Kravet gjelder med mindre den ansatte ikke kommer inn under unntak til oppholdstillatelse.

Arbeidstakere som arbeider utelukkende på flyttbare innretninger på norsk kontinentalsokkel er unntatt fra kravet om oppholdstillatelse.

Les også: Skal din bedrift ansette utenlandsk arbeidskraft – når er det krav om oppholdstillatelse

Se også vår nettside for britiske arbeidstakere: Brexit - overview

ID kontroll

Utenlandske arbeidstakere som kommer til Norge, må møte på ID-kontroll så snart de kommer til hit.

Kravet om ID-kontroll gjelder derimot ikke for:

 • Arbeidstakere som utelukkende arbeider på norsk kontinentalsokkel
 • Arbeidstakere som arbeider om bord på NOR/NIS fartøy, og som ikke er skattemessig bosatt i Norge
 • Arbeidstakere som allerede har et D-nummer og som har møtt på ID-kontroll i løpet av de siste to årene
 • Arbeidstakere som er i en situasjon hvor det vil være svært byrdefullt å møte på ID-kontroll

Les også: Dette må du vite om ID-kontroll for utenlandske ansatte

Skatteplikt til Norge

Bosatt i Norge

Arbeidstakere som er bosatt i Norge er skattepliktig til Norge. Arbeidstakeren anses skattemessig bosatt i Norge hvis arbeidstakeren:

 1. I løpet av en eller flere perioder oppholder seg mer enn 183 dager i Norge i løpet av enhver 12-måneders periode; og
 2. I løpet av en periode eller flere oppholder seg mer enn 270 dager i Norge i løpet av enhver 36-måneders periode.

Bosatt i utlandet

Arbeidstakere som er bosatt i utlandet, og som ikke anses skattemessig bosatt i Norge, er skattepliktig til Norge for lønnsinntekter og annen godtgjørelse fra den norske arbeidsgiveren.

Grensegjenger

Med grensegjenger menes en arbeidstaker som er bosatt i Sverige eller Finland, i en kommune som direkte grenser til riksgrensen mellom Norge og Sverige eller Norge og Finland, og som arbeider i en kommune i Norge som grenser direkte til den samme riksgrensen. Den ansatte er ansett som grensegjenger dersom arbeidstakeren oppholder seg regelmessig i sin faste bolig i sitt hjemland under arbeidsforholdet.

Grensegjengere anses ikke som skattepliktig til Norge for lønn mv. opptjent i Norge dersom arbeidstakeren er ansett som skattemessig bosatt i Sverige eller Finland etter den nordiske skatteavtalen. Arbeidstakerens inntekt skal da kun skattlegges i bostedslandet. I tilfeller hvor arbeidstakeren ikke er skattemessig bosatt i Sverige eller Finland, vil arbeidstakerens lønn mv. opptjent i Norge være skattepliktig til Norge.

Når det gjelder den ansattes skatteplikt for sykepenger mv. er dette skattepliktig til Norge dersom arbeidstakeren er skattemessig bosatt i Norge etter norsk intern rett. Dersom arbeidstakeren også er skattemessig bosatt i Sverige eller Finland etter svensk eller finsk intern rett, kan sykepenger mv. også være skattepliktig i dette landet. I tilfeller hvor arbeidstakeren ikke er skattemessig bosatt i Norge er ikke sykepenger mv. skattepliktig til Norge.

Sykepenger utbetalt i arbeidsgiverperioden anses imidlertid som lønn, og er skattepliktig til Norge etter vurderingen av arbeidstakerens skatteposisjon når det gjelder lønn.

En grensegjenger er i utgangspunktet omfattet av trygdeordningen i arbeidslandet.

Les også: Utenlandske arbeidstakere – hvilke lønns- og arbeidsvilkår skal gis?

Skattekort

Kildeskatt på lønn

Utenlandske arbeidstakere kan bli omfattet av skatteordningen kildeskatt på lønn. Dette er en skatteordning som anvendes når arbeidstakeren har korte arbeidsopphold i Norge, eller det første året som skattemessig bosatt i Norge. Arbeidstakeren må imidlertid oppfylle vilkårene for å være omfattet av kildeskatt på lønn.

Utenlandske ansatte er ikke omfattet av kildeskatt på lønn dersom:

 • Ansatte arbeider på norsk kontinentalsokkel
 • Ansatte arbeider på norsk skip (NOR/NIS) i utlandet
 • Ansatte har fast eiendom eller løsøre i Norge
 • Ansatte jobber for den norske stat
 • Ansatte driver virksomhet i Norge
 • Ansatte tjener over trinnskatt trinn 2

Arbeidsgiver må være oppmerksom på hvilket grunnlag det skal trekkes kildeskatt av, da dette grunnlaget fraviker noe fra grunnlaget for arbeidstakere som er omfattet av den ordinære ordningen.

Se også: PAYE tax scheme in Norway

Ordinær skatteordning

For utenlandske arbeidstakere som ikke er omfattet av kildeskatt på lønn, eller som velger å tre ut av kildeskatt på lønn, gjelder den ordinære ordningen, og arbeidstakeren har skattekort av typen tabell- eller prosentkort.

Hvis arbeidstakeren trår ut av kildeskatt på lønn, vil arbeidsgiver bli varslet om at nytt skattekort for den aktuelle arbeidstaker er tilgjengelig.

Last ned gratis guide: Bruk av utenlandsk arbeidskraft

Les mer her: 9 punkter å huske på ved ansettelse av utenlandsk arbeidskraft

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.