<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Aksjonærregisteroppgaven
Henrik Moen3. januar 20231 min read

Husk å levere aksjonærregisteroppgaven innen 31. januar

Det er viktig at informasjonen i aksjonærregisteroppgaven er riktig. Feil kan føre til at Skatteetaten ilegger tilleggsskatt hos aksjonæren. Her finner du alt du trenger å vite om aksjonærregisteroppgaven.

Hva er aksjonærregisteroppgaven?

Aksjonærregisteroppgaven, eller RF-1086 som er det offisielle skjemanavnet, samler all informasjon om aksjene i et aksjeselskap. Skjemaet kartlegger bevegelsene til aksjene og sendes til Skatteetaten, slik at det kan danne grunnlag for skattemeldingen. Dette vil være til nytte for aksjonærene i selskapet ved at deres egen forhåndsutfylte skattemelding oppdateres.

Hvem skal levere aksjonærregisteroppgave?

Oppgaven skal leveres av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap. Sparebanker med egenkapitalbevis må også rapportere. Boligaksjeselskaper er ikke er pliktige til å levere aksjonæroppgave.

Les også: Forskuddsskatt – dette må du vite

Når og hvor skal det leveres?

Aksjonærregisteroppgaven skal leveres i Altinn innen 31. januar 2024 for året 2023. Dersom oppgaven ikke leveres innen fristen blir du ilagt en løpende tvangsmulkt, frem til skjemaet er levert. Mulkten vil også løpe fra samme dato dersom skjemaet ikke er fylt ut på riktig måte eller med manglende informasjon.

For 2024 er gebyret på kr. 1 277 per dag, og for aksjonærregisteroppgaven kan mulkten løpe til en øvre grense på 50 dager. Du kan med andre ord risikere å bli ilagt tvangsmulkt på kr. 63 150 dersom du ikke oppfyller rapporteringsplikten. 

Les også: Firmabil og skatt

Hvorfor skal jeg levere?

Aksjonærregisteroppgaven danner grunnlaget for Skatteetatens vurdering av skattepliktig beløp for hver enkelt aksjonær. I etterkant av levering fra selskapet vil aksjonærene motta «oppgave over aksjer og andeler», eller et RF-1088F, der de selv kan verifisere informasjonen.

Det er derfor viktig at informasjonen i aksjonærregisteroppgaven er korrekt, da feil innhold kan føre til at Skatteetaten ilegger tilleggsskatt hos aksjonæren.

Les også: Når trenger du aksjonæravtale?

Hvilken informasjon trenger jeg?

Når du leverer oppgaven, må du blant annet informere om:

 • Kontaktperson
 • Selskapsopplysninger
  • Aksjekapital for selskapet og pålydende per aksje
  • Total formuesverdi
 • Utbytte
  • Har det skjedd aksjonærlån eller vanlig utbytte, og hvor mye er det utdelt?
 • Utstedelse
  • Er det utstedt noen nye aksjer gjennom stiftelse, nyemisjon, omdannelse eller på annen måte?
 • Sletting av aksjer
  • Er det slettet noen aksjer, ved for eksempel likvidasjon, skattepliktig fusjon/fisjon e.l.?
 • Endring i aksjekapital
  • Er det foretatt noen nedsettelser eller forhøyelser i aksjekapital eller av pålydende?

Kontakt oss i Magnus Legal

Se også nettsiden for mer om selskapsrett.

Artikkel først publsiert januar 2021 - oppdatert januar 2024.

avatar

Henrik Moen

Henrik jobber med generell forretningsjus og har en særlig interesse for immaterialrettslige spørsmål. Han bistår også med spørsmål knyttet til skatt, pengekrav og kontraktsrett. Henrik har spesialfag i opphavsrett, patent- og designrett og markedsføringsrett. Han skrev en masteroppgave om de opphavsrettslige problemstillingene som kan oppstå ved bruken av kunstig intelligens (AI). Han har tidligere vært trainee hos Magnus Legal og begynte i fast stilling hos oss i 2020.

RELATERTE ARTIKLER