<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Avlysning av anbudskonkurranse.jpg

Hva betyr det at en offentlig anbudskonkurranse blir avlyst?

Avlysning av anbudskonkurranse betyr at oppdragsgiver annullerer en kunngjort konkurranse om offentlige anskaffelser uten at kontrakt tildeles. En slik avlysning kan bare skje der avlysningen kan ansens som «saklig».  Hva betyr dette for deg og din bedrift? Det ser vi nærmere på her. 

Når kan oppdragsgiver avlyse

En avlysning av konkurranse kan bare skje dersom det foreligger en «saklig grunn», jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 10-4 og 25-4. Oppdragsgiver bør ha klart for seg at å avlyse er en inngripende handling for leverandører som har brukt tid og ressurser på å forberede seg til konkurransen og tilbudsinnlevering.

Hyppige avlysninger vil skape mindre forutsigbarhet i de aktuelle markeder. Det er også viktig å huske på at en avlyst konkurranse betyr økte administrative kostnader for oppdragsgiver, ved at man må bruke ytterlige ressurser på ny konkurranse.

Les også: Slik kan du overvåke anbudsmarkedet for å øke vinnersjansene

Kravet om saklig grunn

Hva som ligger i dette begrepet er ikke nærmere definert i forskriften, og tolkning av begrepet «saklig grunn» har avledet en rikholdig KOFA- og rettspraksis.

Først og fremst kan vi si at saklighetskravet skal bero på en konkret helthetsvurdering. Forhold av betydning er blant annet tidspunkt for avlysning, årsak og oppdragsgivers hensikt med avlysningen. Andre forhold er for eksempel hvorvidt oppdragsgiver kunne forutse årsakene til avlysningen før konkurransen ble kunngjort. Eksempel på dette kan være at det oppstår endringer i faktiske forhold etter kunngjøringstidspunktet. Dersom oppdragsgiver kjente til forholdene før kunngjøring, eller visste at disse endringene ville inntre, vil en avlysning som hovedregel ikke være saklig.

Avlysning av konkurranser som ikke er reelle, i den forstand at oppdragsgiver aldri har hatt som intensjon å tildele kontrakt, vil heller ikke anses som saklig.

Slik skriver du tilbud i en offentlig anbudskonkurranse

Manglende konkurranse

Manglende konkurranse er ofte en saklig grunn til å avlyse, for eksempel der oppdragsgiver ikke har mottatt noen tilbud, bare en leverandør har levert inn tilbud, eller at øvrige tilbud har blitt avvist.

Les også: Avvist i en anbudskonkurranse - hva nå?

Feil i konkurransedokumenter

Der oppdragsgiver har gjort feil i konkurransedokumentene og først oppdager dette etter kunngjøringstidspunktet, vil oppdragsgiver som hovedregel ha plikt til å avlyse konkurransen. I motsatt fall vil jo kontraktstildelingen basere seg på uriktige forutsetninger og opplysninger.

I slike situasjoner er det viktig å huske på at avlysning av konkurranser ofte bryter med det anbudsrettslige prinsippet om forutsigbarhet, og oppdragsgiver må forsøke å rette opp og avhjelpe feil dersom det er mulig fremfor å avlyse konkurransen.

Det er også viktig å huske på at ikke enhver feil i konkurransedokumentene gir oppdragsgiver rett til avlysning. Feilen må ha påvirket konkurransen slik at den ville fått et annet utfall eller ha påvirket deltakelsen.

Ingen kontraheringsplikt – men erstatningspliktig

Det foreligger ikke noen plikt for oppdragsgiver til å inngå kontrakt, men det er viktig å være klar over at selv der en avlysning er saklig – og dermed lovlig – kan oppdragsgiver som konsekvens av avlysningen bli forpliktet til å betale erstatning til deltakerne i konkurransen jf. lov om offentlig anskaffelser §10.

For å nå opp i offentlige konkurranser er det mye å huske på, og dersom det blir gjort feil eller forglemmelser i tilbudsprosessen kan det få store konsekvenser for deg som leverandør. Vi anbefaler leverandører å sette seg godt inn i konkurransegrunnlag, stille spørsmål og påpeke feil dersom de foreligger.

Les mer: Hvordan klage på en offentlig anbudsprosess?

Slik skriver du tilbud i en offentlig anbudskonkurranse

Magnus Legal samarbeider med Inventura på offentlige anskaffelser
For at du som kunde skal få tilgang til den beste ekspertisen innen offentlige anskaffelser har Magnus Legal inngått et samarbeid med Inventura.

Inventura – eksperter på innkjøpsdrevne verdikjeder

Inventura er et norskeid konsulentfirma som spesialiserer seg på innkjøp og offentlige anskaffelser, samt effektivisering og utvikling av innkjøpsdrevne verdikjeder. Inventura har ca. 100 jurister, økonomer, ingeniører og andre fagfolk, som brenner for gode innkjøp, og kan lose kundene trygt gjennom utfordrende farvann knyttet til både offentlige anskaffelser og anbud eller innkjøp i privat sektor. Inventura har erfaring fra de fleste bransjer, og bistår både innkjøpere og tilbydere. De har kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim, og har kunder over hele Norge.»

Les mer på nettsiden: www.inventura.no

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.