Avlysning av anbudskonkurranse.jpg

Avlysning betyr at oppdragsgiver annullerer en kunngjort konkurranse om offentlige anskaffelser uten at kontrakt tildeles.

Når kan oppdragsgiver avlyse

En slik avlysning kan bare skje der avlysningen kan ansens som «saklig», jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 25-4.  Oppdragsgiver bør ha klart for seg at å avlyse er en inngripende handling for leverandører som har brukt tid og ressurser på å forberede seg til konkurransen og tilbudsinnlevering.

Hyppige avlysninger vil skape mindre forutsigbarhet i de aktuelle markeder.  Det er også viktig å huske på at en avlyst anbudskonkurranse betyr økte administrative kostnader for oppdragsgiver, ved at man må bruke ytterlige ressurser på ny konkurranse. 

Les også: Slik kan du overvåke anbudsmarkedet for å øke vinnersjansene

Kravet om saklig grunn

Hva som ligger i dette begrepet er ikke nærmere definert i forskriften, og tolkning av begrepet «saklig grunn» har avledet en rikholdig KOFA-praksis og rettspraksis.

Først og fremst kan vi si at saklighetskravet skal vurderes ut fra en helthetsvurdering der mange elementer er aktuelle. Forhold av betydning er blant annet hvorvidt oppdragsgiver kunne forutse årsakene til avlysningen før konkurransen ble kunngjort. Eksempel på dette kan være at det oppstår endringer i faktiske forhold etter kunngjøringstidspunktet. Dersom oppdragsgiver kjente til forholdene før kunngjøring, eller visste at disse endringene ville inntre, vil en avlysning som hovedregel ikke være saklig.

Avlysning av konkurranser som ikke er reelle, i den forstand at oppdragsgiver aldri har hatt som intensjon å tildele kontrakt, vil heller ikke anses som saklig.

Manglende konkurranse

Manglende konkurranse er ofte saklig grunn til å avlyse, for eksempel der bare en leverandør har levert inn tilbud, eller at øvrige tilbud har blitt avvist, slik at man på tidspunktet for evaluering bare har ett tilbud å vurdere. 

Les også: Avvist i en anbudskonkurranse - hva nå?

Feil i konkurransedokumenter

Der oppdragsgiver har gjort feil i konkurransedokumentene og først oppdager dette etter kunngjøringstidspunktet, vil oppdragsgiver som hovedregel ha plikt til å avlyse konkurransen. I motsatt fall vil jo kontraktstildelingen basere seg på uriktige forutsetninger og opplysninger.

I slike situasjoner er det viktig å huske på at avlysning av konkurranser ofte bryter med det anbudsrettslige prinsippet om forutsigbarhet, og oppdragsgiver må forsøke å rette opp og avhjelpe feil dersom det er mulig fremfor å avlyse konkurransen.

Det er også viktig å huske på at ikke enhver feil i konkurransedokumentene kan gi rett til avlysning; feilen må ha en innvirkning på konkurransen i den forstand at den påvirker premissene for konkurransen eller at feilen medfører at aktuelle leverandører ikke leverer inn tilbud.

Les mer: Hvordan kan du begjære innsyn i anbudsdokumenter?

Ingen kontraheringsplikt – men erstatningspliktig

Det foreligger ikke noen plikt for oppdragsgiver til å inngå kontrakt, men det er viktig å være klar over at selv der en avlysning er saklig – og dermed lovlig –  kan oppdragsgiver som konsekvens av avlysningen bli forpliktet til å betale erstatning til deltakerne i konkurransen.

For å nå opp i offentlige anbudskonkurranser er det mye å huske på, og dersom det blir gjort feil eller forglemmelser i tilbudsprosessen kan det få store konsekvenser for deg som leverandør.


Magnus Legal samarbeider med Inventura på offentlige anskaffelser
For at du som kunde skal få tilgang til den beste ekspertisen innen offentlige anskaffelser har Magnus Legal inngått et samarbeid med Inventura.

Inventura – eksperter på innkjøpsdrevne verdikjeder
Inventura er et norskeid konsulentfirma som spesialiserer seg på innkjøp og offentlige anskaffelser, samt effektivisering og utvikling av innkjøpsdrevne verdikjeder. Inventura har ca 80 jurister, økonomer, ingeniører og andre fagfolk, som brenner for gode innkjøp, og kan lose kundene trygt gjennom utfordrende farvann knyttet til både offentlige anskaffelser og anbud eller innkjøp i privat sektor. Inventura har erfaring fra de fleste bransjer, og bistår både innkjøpere og tilbydere. De har kontorer i Oslo og Bergen, og kunder over hele Norge.

Les mer på nettsiden: www.inventura.no


 

Her kan du laste ned en gratis sjekkliste over det viktigste du må være oppmerksom på i de ulike stadiene i tilbudsskrivingen.

Last ned gratis sjekkliste Slik skriver du gode tilbud