<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Markedet for kjøp og salg av smb bedrifter
Sigbjørn Sørensen - Advokat og partner5. september 20233 min read

Hvordan lykkes med din SMB bedrift

Store deler av verdiskapningen i norsk næringsliv skjer i SMB bedriftene. Lokale tømrer-, elektriker- eller rørleggerfirma. Maskin og anlegg, verksted, bilforhandlere. Butikker og restauranter. Og mye mye mer. Spredt bosetting og levekraftige lokalsamfunn er avhengig av disse SMB bedriftene. De betyr arbeidsplasser, arbeidsplasser betyr mennesker, mennesker betyr skole, butikker og sosiale arenaer. Slik skapes Norge. Så, hvordan skal du lykkes?

Men vi føler ikke at vi blir verdsatt

Stadig nye reguleringer. Ofte med gode intensjoner. Men vi rekker ikke alt. Behandling av personopplysninger. Rapportering til SSB. Varslingsrutiner for ansatte. Arbeidsmiljølov som ikke gir oss fleksibiliteten vi trenger. Skatteregler vi ikke trenger. Hvorfor skal mennesker som setter sparepengene i banken belønnes med 22 % skatt, men de som investerer i å skape ny virksomhet samfunnet er avhengig av straffes med over 50 % skatt? Og hvorfor skal lav avkastning ha lavere skatt enn høy avkastning? Det burde vært omvendt! Og hvorfor skal vi nesten ikke betale skatt på boligen vår, når vi nå skal betale mer skatt på formuen vi har investert i felles arbeidsplasser for oss alle? Vi føler ikke at vi blir verdsatt.

Start ups og grown ups

Heldigvis har vi noen som tenker på oss. Fra det offentlige Norge investeres det i nyetablerte virksomheter. De får tilgang til både penger og kompetanse. Innovasjon Norge har i 2023 gjort betydelige endringer i tilbudet til oppstartsbedrifter. Større tilskudd, lån uten krav om kausjon og lengre nedbetalingstid, er blant forbedringene. Det kommer etter en uavhengig evaluering og samtaler med bedriftene. Og det Statlige investeringsfondet Investinor gjør risikokapital tilgjengelig for bedrifter i utvikling. Det er gode tiltak. Men det er ofte med fokus på såkalte «start ups». Nå trenger vi fokus på de etablerte virksomhetene i SMB segmentet. Vi kaller dem «grown ups»? 

Les også: Nyoppstartet bedrift – hva nå?

Kontakt oss i Magnus Legal

Det skjer noe i markedet

Det er empirisk bevist at lønnsomheten i virksomheten reduseres når eieren passerer 62 år. Selvfølgelig ikke nøyaktig på 62 år, men det skjer noe når eierne blir eldre. Risikoviljen reduseres, investeringslysten avtar, engasjementet endrer seg og kapasiteten er ikke som den pleide. Tannleger velger å ta fri hver fredag, trenger ikke tilgang på nye pasienter og reduserer virksomhetens markedsverdi. Klesbutikker, skobutikker og andre butikker reduserer ambisjonene og taper markedsandeler. Maskinentreprenører investerer ikke i nye maskiner, og lokale bedrifter investerer ikke i ny ledelse.

Bare for en generasjon siden var det vanlig at barn overtok etter foreldre. Men det har endret seg. Når far eller mor skal bli pensjonist er barna allerede langt på vei i egne karrierer, og har ingen tanke om å følge i far eller mors fotspor. Da er alternativet å avvikle virksomheten når alderen gjør det uaktuelt å drive videre. Eller å selge.

Les også: Generasjonsskifte – på tide å starte prosessen

Endringer i transaksjonsmarkedet

Heldigvis har det også skjedd noe i transaksjonsmarkedet. Endringer skjer fortere, og det stilles større krav til profesjonalitet og drift. Blant annet derfor konsolideres det i alle bransjer for å hente ut fordelen ved størrelse, bedre drift og innkjøpsmakt. Det gjør at det har oppstått et marked for kjøp og salg av små og mellomstore bedrifter. Det kan være kjøpere som vil legge til volum, de kan være på jakt etter kompetanse, eller ansatte som har lyst å eie sin egen arbeidsplass.  

Les også: Due Diligence ved salg av virksomhet

Et godt salg må imidlertid forberedes

Vi vet hva en kjøper vil være opptatt av, og vi må innrette oss slik at vi kan svare på spørsmålene vi vet kommer. Vi må synliggjøre potensialet i virksomheten ved å sørge for vekst både på topp- og bunnlinje. Vi må passe på at god drift sørger for både resultater og god likviditet. Godt styrearbeid må sørge for god selskapsstyring. Analyse av både trusler og muligheter, og sørge for å håndtere truslene og utnytte mulighetene. Tenke suksesjon på ledelsen, og gjøre virksomheten mindre avhengig av eieren. Rydde i arbeidsavtaler, kundeavtaler, husleieavtaler, leverandørkontrakter og alt annet det burde ryddes i. Rett og slett forberede virksomheten for salg. På samme måte som alt annet som skal selges. Det må ryddes og stelles, og gjøres attraktivt for en kjøper.

Kontakt oss i Magnus Legal

 

avatar

Sigbjørn Sørensen - Advokat og partner

Sigbjørn har skatterett som sitt spesialområde. Han har lang erfaring med både nasjonal- og internasjonal skatterett for selskaper og personer. Sigbjørn jobber også med selskapsrett, og bistår med omorganiseringer og transaksjoner. Sigbjørn har jobbet som forretningsadvokat siden 2010, blant annet i Deloitte, KPMG og BDO. Han har også jobbet i Skattebetalerforeningen og holder jevnlig kurs og seminar.

RELATERTE INNLEGG