<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Hva er en A-melding?
Amalie Gjerde Utheim8. juli 20243 min read

Hva er en A-melding: En guide for arbeidsgivere i Norge

En A-melding er en obligatorisk månedlig innlevering for arbeidsgivere i Norge, som inneholder informasjon om ansattes lønn, arbeidsforhold, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Pålagt av NAV, SSB og Skatteetaten, er den avgjørende for bedrifter med ansatte eller de som utbetaler pensjoner, lønn eller ytelser. Denne bloggen dekker hvem som må levere A-meldingen, hvordan man gjør det, frister og konsekvenser av manglende overholdelse. Mange utenlandske selskaper opplever utfordringer med å navigere disse forpliktelsene, og våre ekspert-rådgivere er her for å sikre nøyaktig og rettidig rapportering.

Hva er en A-melding?

En A-melding er en rapport som sendes månedlig av arbeidsgivere til NAV, SSB og Skatteetaten. Denne rapporten må inneholde informasjon om de ansattes lønn, ansettelsesforhold, skattetrekk samt arbeidsgiveravgift.

How to establish your business in Norway

Last ned vår utfyllende guide. Få en god oversikt over alle forpliktelser utenlandske selskap har i Norge. 

Hvem må sende inn en A-melding?

En A-melding må sendes inn av alle som har ansatte eller som utbetaler pensjoner, lønn eller andre ytelser. En A-melding må sendes inn hver måned så lenge det finnes ansatte i et ansettelsesforhold. Dette gjelder selv om det ikke er utbetalt lønn.

Hvordan sender man inn en A-melding?

En A-melding skal sendes inn på Altinn.no. Hvis du eller din regnskapsfører har et system som er fullt integrert med Altinn, sendes A-meldingen fra regnskapssystemet. 

Frist for innsending og hva som skal inkluderes i A-meldingen

Når de totale lønnsutbetalingene til en person i løpet av et år overstiger NOK 1 000, må en A-melding sendes inn.

A-meldingen må sendes elektronisk innen den 5. i hver måned. Hvis denne dagen er en helligdag eller helg, er fristen første virkedag etter.

Lønn og andre inntekter må rapporteres i A-meldingen for måneden utbetalingen ble gjort. Skattetrekk må også rapporteres for måneden trekket ble gjort. Hvis skatt er trukket fra en lønn som er unntatt fra rapportering, må en A-melding likevel sendes inn. I dette tilfellet er det skattetrekket som skal rapporteres, ikke lønnen.

Skatteetaten kan ikke gi utsettelse til de som sender inn A-meldingen, så husk å sende inn A-meldingen i tide.

Tilbakemelding på din A-melding

Du vil motta tilbakemelding etter en automatisk kontroll av A-meldingen. Tilbakemeldingen peker på eventuelle feil som må rettes. Du finner tilbakemeldingen i din innboks på Altinn.no.

Hva skjer hvis A-meldingen ikke blir sendt inn?

Hvis du er pliktig til å sende inn, men ikke gjør det, kan du bli ilagt en tvangsmulkt. Dette er årsakene til at du kan få en tvangsmulkt:

  • Hvis du ikke sender inn A-meldingen innen fristen.
  • Hvis du sender inn A-meldingen uten informasjon om arbeidsforhold som ble rapportert som aktive forrige måned.
  • Hvis du rapporterte en permisjon eller permittering forrige måned som du ikke inkluderte denne måneden.
  • Hvis du mottar et vedtaksbrev om tvangsmulkt for A-meldingen, vil brevet spesifisere en frist for å rette opp i feilen. Det er derfor mulig å gjøre feil i innsendelsen uten å motta tvangsmulkt, hvis du retter feilene som påpekes i tilbakemeldingen før fristen som er spesifisert i brevet utløper.

Tvangsmulkten er for tiden NOK 127 (1/10 av et rettsgebyr) per inntektsmottaker med feil per dag. Mulkten fortsetter til informasjonen er sendt inn eller feilen er rettet. Det er et maksimalt tak for mulkten på 1 000 x 1277 (ett rettsgebyr) = NOK 1 277 000. Hvis du ikke sender inn eller retter innen fristen angitt i tvangsmulktbrevet, vil du motta en faktura fra Skatteetaten.

Les også: 9 punkter å huske på ved ansettelse av utenlandsk arbeidskraft

Trenger du bistand til A-meldinger?

Vi opplever at mange selskaper som driver virksomhet i Norge sliter med å forstå rapporteringspliktene knyttet til A-meldingen fullt ut. Våre dyktige rådgivere har lang erfaring med håndtering og rådgivning om A-rapportering og lønnsskjøring, både i Norge og på tvers av grenser. Ta kontakt for en uforpliktende prat, eller last ned vår guide (på engelsk).

How to establish your business in Norway

Last ned vår utfyllende guide. Få en god oversikt over alle forpliktelser utenlandske selskap har i Norge. 
avatar

Amalie Gjerde Utheim

Amalie arbeider med generell forretningsjus, og bistår særlig med spørsmål knyttet til skatt og avgift. Amalie ble uteksaminert fra Universitetet i Aalborg våren 2023, hvor hun skrev sin masteroppgave om formidling av forsikring og finansielle tjenester. Hun begynte i fast stilling hos Magnus Legal i august 2023. Amalie har også spesialfag i moms, særavgifter, transfer pricing og virksomhetsoverdragelse.

RELATERTE ARTIKLER