Hvordan klage på en offentlig anbudsprosess-853551-edited.jpg

Har du som leverandør blitt utsatt for feil i en anbudsprosess? Da er det viktig at du klager. Her får du gode råd.

Mange unnlater å klage

Det er en forutsetning for et velfungerende regelverk at det håndheves på et effektivt vis. En avgjørende faktor i håndhevelsen av regelverket for offentlige anskaffelser, er at leverandører som blir utsatt for feil faktisk klager.  

Vår erfaring er imidlertid at mange leverandører unnlater å klage, ofte fordi de er redde for den menneskelige faktoren i anbudsprosessene. De ønsker ikke å bli oppfattet som kranglete, og at dette i neste runde skal påvirke deres sjanser til å nå opp i fremtidige konkurranser.

Etter vårt syn bør dere som leverandør ikke frykte dette. Det er fullt mulig å klage på et profesjonelt og saklig vis, som ikke etterlater et bevisst eller ubevisst inntrykk av leverandøren som vanskelig.

Last ned gratis sjekkliste for leverandører til offentlig sektor: Slik skriver du gode tilbud

Hvordan klage?

Her får du noen generelle råd du kan ta med deg inn i en klageprosess:

Begrunnelse

Det første du bør gjøre er å be om en begrunnelse for det valget oppdragsgiver har tatt. Dette er oppdragsgiveren forpliktet til å gi, og begrunnelsen skal være slik at den setter deg som tilbyder i stand til å vurdere om den konkrete anskaffelsesprosessen har foregått i samsvar med lov og forskrift om offentlige anskaffelser, og til å kunne vurdere om det er grunnlag for å klage.

Innsyn

I tillegg bør du, så fremt tildeling har skjedd, be om innsyn i protokoll, i evalueringsmatrise/rapport og i de øvrige tilbudene. Hvordan dette best kan gjøres kan du lese mer om her: Hvordan kan du begjære innsyn i anbudsdokumenter? Årsak til at dette er nødvendig er at disse dokumentene vil sette deg i bedre stand til å vurdere om det skal klages, og i så fall på hvilket grunnlag.

Karensperiode

Videre er det viktig å være oppmerksom på at det skal gå en viss tid mellom tildeling og kontraktsinngåelse. Denne perioden kalles karensperiode. I karensperioden kan oppdragsgiver omgjøre tildelingen. Dette innebærer at man som klagende tilbyder innenfor karensperioden kan få omgjort tildelingen dersom det er grunnlag for dette.  Det er også mulig å anmode oppdragsgiver om å utsette karensperioden inntil klagen er avgjort, men dette skjer erfaringsmessig bare unntaksvis.

Hva er målet med klagen?

Vil du stoppe kontraktsinngåelsen eller er målet å kreve erstatning?

På dette stadiet er det nødvendig å ta stilling til om klagen skal omgjøres til en midlertidig forføyning for å stoppe kontraktsinngåelsen, eller om du skal nøye deg med å kreve erstatning. Dette er en relativt komplisert vurdering av hvor god din sak er, hva du ønsker å oppnå med klagen og eventuelt også av hvor gode sjanser du har til å nå frem med et etterfølgende erstatningskrav.

Etter kontraktsinngåelse

Etter kontraktsinngåelse kan denne ikke omgjøres. De alternativene du står igjen med som tilbyder er da å klage til KOFA, altså klageorganet for offentlige anskaffelser og/ eller å ta saken inn for domstolene.

Erstatning

Brudd på anskaffelsesreglene kan gi krav på erstatning. Det er de alminnelige erstatningsrettslige grunnprinsippene som følges ved vurderingen. Det må altså foreligge:

  • et ansvarsgrunnlag (feilen)
  • et dokumenterbart økonomisk tap, og
  • en tilstrekkelig årsakssammenheng mellom feilen og det økonomiske tapet

Det er de ordinære domstolene som tar stilling til saker om erstatning.

Du kan ha krav på å få dekket den negative kontraktsinteressen, dvs. at du skal stilles som om du ikke hadde deltatt i konkurransen - og i noen tilfeller den positive kontraktsinteressen, dvs. at du skal stilles som om du hadde vunnet kontrakten. 

Lykke til!

 

For å nå opp i offentlige anbudskonkurranser er det mye å huske på, og dersom det blir gjort feil eller forglemmelser i tilbudsprosessen kan det få store konsekvenser for deg som leverandør. Som eksempel kan tilbudet ditt bli avvist, eller du når ikke opp i konkurransen fordi du ikke beskriver dine kvalifikasjoner på en forståelig og presis måte.


Magnus Legal samarbeider med Inventura på offentlige anskaffelser
For at du som kunde skal få tilgang til den beste ekspertisen innen offentlige anskaffelser har Magnus Legal inngått et samarbeid med Inventura.

Inventura – eksperter på innkjøpsdrevne verdikjeder
Inventura er et norskeid konsulentfirma som spesialiserer seg på innkjøp og offentlige anskaffelser, samt effektivisering og utvikling av innkjøpsdrevne verdikjeder. Inventura har ca 80 jurister, økonomer, ingeniører og andre fagfolk, som brenner for gode innkjøp, og kan lose kundene trygt gjennom utfordrende farvann knyttet til både offentlige anskaffelser og anbud eller innkjøp i privat sektor. Inventura har erfaring fra de fleste bransjer, og bistår både innkjøpere og tilbydere. De har kontorer i Oslo og Bergen, og kunder over hele Norge.

Les mer på nettsiden: www.inventura.no


 

Her kan du laste ned gratis sjekkliste for leverandører til offentlig sektor.

Last ned gratis sjekkliste Slik skriver du gode tilbud