<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skattefri omdanning 10 tips og fallgruver-196421-edited.jpg

Skattefri omdanning – 10 tips og fallgruver

Vi deler vår erfaring med deg! Her får du praktisk informasjon som kan være gull verdt når du skal gjennomføre en skattefri omdanning. Her får du praktisk informasjon som kan være gull verdt når du skal gjennomføre en skattefri omdanning.

På nettet finnes utallige beskrivelser av reglene om skattefri omdanning, jfr. skatteloven § 11-20 med tilhørende forskrift. Det er heller ikke vanskelig å få tilgang til mer eller mindre ferdigutfylte dokumentpakker som i alminnelighet vil være formålstjenlige. For å utnytte omdanningsreglenes fulle potensiale bør man imidlertid kjenne til enkelte spissfindigheter. Det ligger dessuten noen skumle «fallgruver» mer eller mindre bortgjemt i omdanningsforskriften.

Under lister vi opp ti punkter som kan få stor betydning når du skal gjennomføre en skattefri omdanning.

New call-to-action

1. Timing is everything

Det er fornuftig å iverksette tankeprosessene rundt en skattefri omdanning i god tid før årsskiftet. God planlegging sparer deg for både tid og penger. 

2. Driver du egentlig «virksomhet»

Et absolutt vilkår for skattefri omdanning er at du driver en «virksomhet». Du kan enkelt forsikre deg om at din økonomiske aktivitet er «virksomhet» – og ikke «hobby».

3. Er skattefri omdanning det riktige for akkurat deg?

I noen tilfeller er det like greit å stifte et nytt aksjeselskap, og la dette aksjeselskapet kjøpe «innmaten» i virksomheten din. 

4. Hvordan utnytte fritaksmetoden gjennom omdanningsreglene?

Ved å bruke omdanningsreglene kan du – skattefritt – flytte privateide aksjer til det nye aksjeselskapet. Dette gjelder også privateide aksjer uten tilknytning til virksomheten som omdannes. 

5. Fallgruve ved overføring av andeler i ANS

Vær oppmerksom på at selskapsandeler uten tilknytning til virksomheten som omdannes ikke skattefritt kan overføres til det nye aksjeselskapet. 

6. Fast eiendom åpner opp for smarte tilpasninger

Fast eiendom som er eiendel i virksomhet, kreves ikke overført til det nye aksjeselskapet i forbindelse med omdanningen. Det åpner opp for noen smarte og lovlige tilpasninger. 

7. Gjeld til aksjonær ved omdanning av ANS

Ved omdanning fra ansvarlig selskap til aksjeselskap må man holde tunga rett i munnen når det nye aksjeselskapet etablerer gjeld til aksjonærene.

8. Fallgruve – kravet om skattemessig kontinuitet

Det er langt fra opplagt at en formuesgjenstand er gjenstand for samme avskriving regnskapsmessig og skattemessig. Husk at skattemessig kontinuitet er et absolutt vilkår ved skattefri omdanning. 

9. Underskudd i omdanningsåret

Husk at underskudd i omdanningsåret kan få betydning for åpningsbalansen i det nye aksjeselskapet. 

10. Hvilke feil er fatale?

Noen feil er av en slik karakter at du risikerer å realisere alle eiendelene i foretaket ditt.

New call-to-action

Klikk for å lese mer om hvordan vi kan hjelpe deg med skatt.

Først publisert oktober 2017, oppdatert august 2023. 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.