<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Regler for overtid

Kjenner din virksomhet godt nok til reglene for overtid?

Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til arbeidstid og beregning av overtid. Det er svært viktig at virksomheten beregner overtid korrekt, og at arbeidstakerne får riktig utbetaling av overtidstillegg. Overtid er arbeid som overstiger arbeidsmiljølovens grenser for alminnelig arbeidstid. Arbeidsmiljøloven gir regler for overtid og merarbeid. 

Hva er alminnelig og avtalt arbeidstid?

Utgangspunktet er at arbeid som varer ut over arbeidsmiljølovens grense for alminnelig arbeidstid regnes som overtidsarbeid. Den alminnelige arbeidstiden etter arbeidsmiljøloven er

  • 40 timer i løpet av 7 dager
  • 9 timer i løpet av 24 timer

Visse typer arbeid kan ha lavere grenser for alminnelig arbeidstid enn dette, enten ved at det følger av arbeidsmiljøloven eller av gjeldende tariffavtale.

Mange virksomheter har videre avtalt at den daglige og ukentlige arbeidstiden er lavere enn grensene som gjelder for alminnelig arbeidstid. Typisk at den ansatte har 37,5 timer alminnelig arbeidstid i stedet for 40 timer.

Kontakt Magnus Legal for bistand i spørsmål om arbeidsrett

Hva er overtid?

Overtid er arbeid som overstiger arbeidsmiljølovens grenser for alminnelig arbeidstid på 40 timer, eller overtid etter egen avtale.

Dersom den daglige og ukentlige arbeidstiden er lavere enn arbeidsmiljølovens grenser for alminnelig arbeidstid, vil ikke overtid påløpe. Det kan være fordi en ikke arbeider i en 100 % stilling, eller en har avtalt at en normal arbeidsuke skal bestå av 37,5 timer alminnelig arbeidstid i stedet for lovens alminnelige arbeidstid på 40 timer. 

Les også:  Gjennomsnittsberegning av arbeidstid.

Hva er merarbeid?

Arbeid utover avtalt arbeidstid, men som fortsatt er lavere enn arbeidsmiljølovens grenser for alminnelig arbeidstid, kalles merarbeid. Det er typisk timene mellom 37,5 timer og lovens alminnelige arbeidstid på 40 timer. Merarbeid er ikke overtid. Dersom den ansatte skal få overtidstillegg etter 37,5 timer må det i så fall være avtalt at merarbeid skal lønnes tilsvarende som overtid.

Feilaktig beregning av merarbeid som overtidsarbeid, vil føre til at din virksomhet risikerer å betale urettmessig overtidstillegg til arbeidstakerne.

Hva med overtidstillegg?

Arbeidsmiljøloven fastsetter at arbeidstakere har krav på et tillegg for overtidsarbeid som er minimum 40 %.

Arbeidstakeren kan ikke fraskrive seg retten til slik overtidsgodtgjørelse ved avtale. Det kan imidlertid inngås avtale om avspasering av opparbeidet overtid. Merk at dette må avtales skriftlig.

Overtidstillegget må uansett betales til arbeidstaker.

Les mer om våre tjenester på nettsiden hvis du ønsker hjelp med arbeidsrett.

Når er overtid lovlig?

Overtid og merarbeid er kun lovlig dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det.

Overtid og merarbeid vil typisk være lovlig dersom virksomheten på grunn av uforutsette hendelser har fått et økt arbeidspress, for eksempel ved uforutsett fravær blant arbeidstakerne eller sesongmessige svingninger.

Det er ikke lov å ha overtid som en fast del av arbeidstidsordningen ved virksomheten.

Les også: Har arbeidsgiver rett til å holde tilbake lønn?

Drøftelsesplikt

Før overtid eller merarbeid kan igangsettes skal nødvendigheten av slikt arbeid drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte så langt det er mulig.

Er din virksomhet bundet av tariffavtale?

Dersom din virksomhet er bundet av tariffavtale, kan det gjelde andre bestemmelser for overtid enn det som følger av arbeidsmiljøloven.

Kontakt Magnus Legal for bistand i spørsmål om arbeidsrett

Først publisert 25. desember 2017 - sist oppdatert 1. juni 2021

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.