<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Henrik_Moen_trainee_Magnus-Legal

Mitt trainee-opphold hos Advokatfirmaet Magnus Legal AS

Jeg har fått prøve meg på ulike arbeidsoppgaver innenfor forskjellige fagfelt. Oppfølgningen fra advokatene har vært ypperlig og terskelen for å stille spørsmål lav.

Mitt navn er Henrik Moen og jeg er for tiden student ved Universitetet i Bergen, der jeg begynner på mitt femte år på jusstudiet. I perioden mellom fjerde og femte studieår har jeg tilbrakt fire uker på Bergenskontoret til Advokatfirmaet Magnus Legal AS, og vil i den anledning gjerne si noen ord om mitt opphold der.

Skatt og selskapsrett

Jeg begynte i mitt trainee-opphold kun noen få dager etter siste eksamen i juni, og som en noe utbrent student etter en hektisk eksamensperiode må jeg innrømme at jeg var en smule nervøs for å skulle begynne i et advokatfirma som hadde skatt- og selskapsrett som hovedfokus, et fagområde vi ikke har hatt spesielt mye eksponering for gjennom studiet. Denne frykten viste seg imidlertid å være totalt ubegrunnet.

Les mer om hvilke fagområder Magnus Legal arbeider med

Hos Advokatfirmaet Magnus Legal AS har jeg fått prøve meg på ulike arbeidsoppgaver innenfor forskjellige fagfelt, der jeg har jobbet med alt fra klager til sivilombudsmannen vedrørende forvaltningsvedtak til potensielle injurie-søksmål. Jeg har også hjulpet til med utforming av kontrakter og deltatt på møter med klienter. Oppfølgningen fra advokatene her på huset har vært ypperlig og terskelen for å stille spørsmål var svært lav.

Datasikkerhet og IKT

Jeg har de siste årene på studiet fattet en særlig interesse for juridiske spørsmål knyttet til datasikkerhet og IKT, noe jeg føler at Advokatfirmaet Magnus Legal AS har tilrettelagt for og oppmuntret meg til å utforske. Jeg har blant annet fungert som bindeleddet mellom den juridiske og den datatekniske verden på et prosjekt der vi har som mål å oppdatere de interne IT-løsningene, slik at Advokatfirmaet Magnus Legal AS kan fortsette å ligge i forkant når det kommer til tilstedeværelse og aktualitet på nettet.

I forbindelse med et prosjekt der målet er å bedre IT-sikkerheten ytterligere hos Magnus Legal har jeg fått ansvar for å holde møter på tomannshånd med eksterne IT-eksperter, slik at vi sammen kan skreddersy den løsningen som passer best for oss. Det har vært en super opplevelse, der jeg virkelig har fått prøve å stå på egne bein.

Ansvar og muligheter

Det har vært utrolig gøy å få muligheten til å påta meg noe av ansvaret for det som kanskje ligger noe utenfor et klassisk trainee-opphold, der jeg gjennom hele løpet har diskutert og samkjørt med de andre ansatte i Advokatfirmaet Magnus Legal AS på tvers av avdelingene i Bergen, Oslo og Stavanger. På denne måten har jeg hatt muligheten til å både få erfare den varierte, spennende og tidvis krevende hverdagen som følger med det å være advokat, samtidig som jeg har blitt oppfordret og utfordret til å teste meg selv i et skjæringspunkt mellom juss og teknologi.

Sosialt

Utenom arbeidstiden har jeg også fått delta på båttur og restaurantbesøk sammen med de andre ansatte, som har gjort at jeg føler meg inkludert og velkommen. Jeg vil derfor si tusen takk for et fantastisk trainee-opphold hos Advokatfirmaet Magnus Legal, og oppfordrer alle studenter som har mulighet til å søke en trainee-stilling der.

 

Les mer om karriere i Magnus Legal her: Den beste arbeidsplassen

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.