<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Hva med personskatt?
Erling Larsen6. oktober 20232 min read

Personskatt i Statsbudsjettet 2024

Den 6. oktober 2023 la finansminister Vedum frem Regjeringen Støres forslag til statsbudsjett for 2024. Det er ingen store endringer å spore i dette års statsbudsjett, men her er de viktigste forslagene som gjelder personskatt. Endringene vil ha virkning fra og med inntektsåret 2024.

Se hele oppsummeringen her: Statsbudsjett 2024 - Oppsummering

Lønnsbeskatning

Vanlig lønn ilegges

 1. skatt på alminnelig inntekt,
 2. trinnskatt samt
 3. medlemsavgift til folketrygden.

Den maksimale skatte- og avgiftssatsen for lønnsmottaker vil være 47,4 % i 2024. Maksimalskatten er uendret fra 2023, men på grunn av reduksjonen på 0,1 prosentpoeng i trygdeavgiften og tilsvarende økning i de høyeste tinnskattene er det en liten skattelette til de med inntekt lavere enn ca. NOK 670 000.

Skatt på alminnelig inntekt

Regjeringen foreslår å beholde skattesatsen på alminnelig inntekt uendret med 22 %.

Trinnskatt

Trinnskatten er en progressiv skatt som beregnes av samlet personinntekt. Den består av fem trinn. Satsene øker for hvert innslagspunkt i de ulike trinnene. Innslagspunktene og satsene på trinnskatten er som følger:

Trinn

Lønnsinntekt

Trinnskattesats

 

Opp til NOK 208 050

0,0 %

1

Fra NOK 208 050 til NOK 292 850

1,7 %

2

Fra NOK 292 850 til NOK 670 000

4,0 %

3

Fra NOK 670 000 til NOK 937 900

13,6 %

4

Fra NOK 937 900 til NOK 1 573 500

16,6 %

5

Over NOK 1 573 500

17,6 %

 

Skattesatsen for trinn 3 i trinnskatten blir lik for hele landet, inkludert for Troms og Finnmark.

Har du spørsmål om skatt?

Avgifter til Folketrygden

Trygdeavgiftssatsene for lønn reduseres fra 7,9 % til 7,8 %.

For selvstendig næringsdrivende reduseres trygdeavgiftssatsen fra 11,1 % til 11,00 %.

Om ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over NOK 850 000

Les også: : Formueskatt Statsbudsjettet 2024

Reisefradraget økes

Bunnbeløpet i reisefradraget økes fra NOK 14 400 til NOK 14 950. Det foreslås å øke kilometersatsen fra NOK 1,70 per km til 1,76 per km. 

Endring i sats for langtransportsjåfører 

Regjeringen foreslår å øke skattefradraget for langtransportsjåfører, og arbeidere som bor på brakke. Skattefri del av dekning til kost for opphold på brakke, pensjonat og hybel med kokemuligheter økes NOK 400.

Kostsats for langtransportsjåfører ved fravær utenfor hjemmet i 24 timer foreslås økt fra NOK 350 til NOK 400 pr. døgn.

Sjømannsfradrag

Særskilt fradrag for sjøfolk gis til sjøfolk med tre ukers turnus eller mer som alternativ til kravet til utseilt distanse.

Særskilte fradrag

 • Personfradraget økes med NOK 8 650 til NOK 88 250.
 • Det maksimale fagforeningsfradraget økes med NOK 300 til NOK 8 000.
 • Minstefradragene i lønn/trygd og pensjon videreføres på henholdsvis NOK 104 450 og NOK 86 250.
 • Fradraget for sjøfolk foreslås uendret, med øvre grense på NOK 83 000, og sats på 30%.
 • Det særskilte inntektsfradraget for de som bor i Troms og Finnmark (tiltakssonen), økes til NOK 30 000.
 • Bunnbeløpet i reisefradraget økes med NOK 550 til NOK 14 950.
 • Innslagspunkt og beløpsgrenser i formuesskatten videreføres.
 • Skattesatsen for kildeskatt på lønn videreføres med 25 %. (17,2 % for de med trygdefritak).
 • Maksimalt skattefradrag for pensjonsinntekt og innslagspunktene for nedtrapping av fradraget økes med anslåtte pensjonsvekstrater.

Har du spørsmål om skatt?

 

avatar

Erling Larsen

Erling jobber i hovedsak med internasjonale arbeidsforhold, og særlig med skatteplikt for utenlandske selskaper, samt personbeskatning. Han bistår både norske og utenlandske selskaper med deres forpliktelser ved aktivitet i Norge, herunder med nødvendige rapporteringer, selvangivelser og klagesaker for privatpersoner. Erling arbeidet som skattejurist i Advanced Solutions siden februar 2012 og kom til Magnus Legal i januar 2015.

RELATERTE ARTIKLER