<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Statsbudsjettet 2024
Martin Wikborg6. oktober 20232 min read

Statsbudsjettet 2024 - oppsummering

Den 5. oktober 2023 la finansminister Vedum frem Støre-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024. Skatte- og avgiftsadvokatene i Magnus Legal har oppsummert de viktigste endringsforslagene i Statsbudsjettet 2024.

Først – hva kom ikke. 

Mange av våre kunder kan puste lettet ut over at det nå ikke foreslås å innføre:

  • Arveavgift er overhodet ikke omtalt i budsjettet og gjeninnføres ikke nå.
  • Monsterskatten – eller «skattlegging av privat konsum i selskapet» innføres ikke nå. Finansdepartementet vil utrede dette mer og vil fremme forlag om slik skatt i løpet av neste år med sikte på innføring fra og med 2025.
  • Heller ikke ble det nå foreslått innstramninger i «Exit-skatten» eller i reglene om skatt på «tilbakebetaling av innbetalt kapital».
For øvrig var det uvanlig få skatteendringer for vanlige bedrifter og eiere:

  • Innslagspunktet for den økte arbeidsgiveravgiften på 5% på lønn øktes fra inntekt over 
    NOK 750 000 til NOK 850 000 fra samme arbeidsgiver.
  • Det blir et lite kutt i formuesskatten på næringseiendom utenom Oslo, Bergen ,Trondhjem og Stavanger.

Vi omhandler forslagene i følgende blogger:

Bedriftsskatt

For den vanlige bedriften er det ikke de store endringer, men noen endringer foreslås.

Det foreslås at innslagspunktet for ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % økes fra lønnsinntekt over NOK 750 000 til lønnsinntekt over NOK 850 000 fra samme arbeidsgiver.

Les mer om arbeidsgiveravgiften

Grensen på NOK 15 000 for direkte utgiftsføring av driftsmidler har vært uendret i 30 år - siden 1992. Regjeringen foreslår å øke grensen for direkte utgiftsføring til NOK 30 000. Samme grense gjelder for avskrivning av rest på saldo m.v.

Les mer om utgiftsføring av driftsmidler 

Når det gjelder bedriftsbeskatning ellers foreslås det endringer både når det kommer til lovfesting av skattefritakspraksis og det hjemles adgang til å skattlegge utenlandske selskap som deltar i mineralvirksomhet mv. i 200-milssonene og på norsk kontinentalsokkel.

Les mer om beskatning av aktivitet på sokkel og i 200-milssonene

Det er også foreslått grunnrenteskatt på vindkraft.

Les mer om foreslått grunnrenteskatt på vindkraft

Regjeringen foreslår noen oppmykninger knyttet til skattefri omdanning 

Les mer om skattefri omdanning 

Merverdiavgift

Det var ikke de største nyhetene på merverdiavgiftsområdet i forslaget til statsbudsjett for 2024 heller.

Fra og med 1. januar 2024 vil det imidlertid ikke lengre være mulig å innføre varer til en verdi under NOK 350 uten deklarering.

Insentivene for å kjøpe elbil reduseres. Etter fjorårets statsbudsjett ble fritak for batteribaserte elbiler begrenset. Nå blir også fritaket for hydrogenbaserte elbiler avviklet i sammenheng med kjøp og leasing.

Regjeringen har foreslått at avgiften på kraftproduksjon skal avvikles med tilbakevirkning fra og med 1. oktober 2023. Kraftprodusenter må fortsatt rapportere og betale høyprisbidraget for oktober og november, men dette vil bli tilbakebetalt.

Les mer om merverdiavgift i Statsbudsjettet 2024

Personskatt

Som vanlig er det enkelte justering av satser og beløpsgrenser. Ellers er det er ingen store endringer å spore i dette års statsbudsjett.

Les mer om Personskatt 

Formuesskatt

Den eneste endringen på formuesskatt er at det blir et lite kutt i formuesskatten på næringseiendom i distriktene

Les mer om Formuesskatten 

Omtalesaker

Hvert år legger regjeringen frem noen såkalte omtalesaker. Det er regelendringer som de jobber med og som man kan forvente kommer i løpet av kort tid. Det er ikke uventet at «monsterskatten» er en av omtalesakene i år.

Les mer om Omtalesakene 

Kontakt oss i Magnus Legal

 

avatar

Martin Wikborg

Martin arbeider med skatterett og forretningsjus. Han har solid kompetanse i å gi råd til norske og utenlandske selskaper om grenseoverskridende etablering, restrukturering og transaksjoner, samt bistand ved bokettersyn. Martin kom til Magnus Legal i 2013. Han er spesialist på internasjonal selskaps- og personskatt etter å ha arbeidet med skatterett i mer enn 25 år, blant annet med erfaring fra Ernst & Young og Finansdepartementet.

RELATERTE ARTIKLER