<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Torgils Bryn

  Torgils er partner og advokat i Magnus Legal. Han har lang erfaring med eiendomsprosjekter og eiendomsutvikling og god kompetanse relatert til kontraktsrett, merverdiavgift, skatt og selskapsrett, herunder gjennomføring av transaksjoner og omstruktureringer.

  Siste Innlegg

  Rekkefølgebestemmelser

  Av Torgils Bryn 14. september 2021

  Før du begynner å bygge ut et område bør du sjekke om kommunen har fastsatt rekkefølgekrav i reguleringsplanen for området.

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Utbyggingsavtaler – ny HR-dom innskrenker kommunens myndighet til å pålegge rekkefølgekrav

  Av Torgils Bryn 13. juli 2021

  En ny høyesterettsdom fastslår at kommunens myndighet til å pålegge rekkefølgekrav innskrenkes, ettersom utbyggingen må skape et reelt behov for tiltaket.

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Slik får du fradrag for merverdiavgift på infrastruktur

  Av Torgils Bryn 30. juli 2019

  Hvordan skal du innrette deg for å unngå at merverdiavgift på offentlig infrastruktur blir en kostnad i utbyggingsprosjektet?

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Merverdiavgift

  Fradragsrett for merverdiavgift på transaksjonskostnader

  Av Torgils Bryn 26. februar 2019

  Omsetningstypen aksjer og fast eiendom er unntatt avgift. I forbindelse med salg av fast eiendom eller aksjer pådras det gjerne en del transaksjonskostnader. Hvordan blir det da med fradragsretten for transaksjonskostnadene?

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Skatt, Merverdiavgift

  Slik håndterer du mva ved salg av eiendomsprosjekt

  Av Torgils Bryn 20. februar 2019

  Merverdiavgift kan alene utgjøre 25 % av kostnadene i et eiendomsprosjekt. Unngå å havne i momsfella! Her er forholdene du må være klar over dersom du skal selge et eiendomsprosjekt før det er ferdigstilt.

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Merverdiavgift

  Utbyggingsavtalen – korleis tenke stort med liten risiko?

  Av Torgils Bryn 18. mai 2018

  Utbyggingsavtale med opsjonselement er ein god modell for utbygging av større områder utan for stor økonomisk eksponering. Dersom utbygger har låg økonomisk risiko er han vidare i stand til å gje grunneigar større vederlag for grunneigedommen. Kva er suksessmomenta i avtalen?

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Kommunale vann- og avløpsanlegg – hvem har driftsansvaret?

  Av Torgils Bryn 15. januar 2018

  Kan en kommune nekte å overta ansvar for drift og vedlikehold av et VA-anlegg ved ferdigstilling?

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Nytt forslag: Slutt på mva-avtaler for eiendomsutbyggere i Oslo?

  Av Torgils Bryn 16. oktober 2017

  Byrådet anbefaler at Oslo kommune skal ta seg betalt for å overta offentlige anlegg for VA. Om forslaget vedtas vil det få store konsekvenser – spesielt for utviklere av boligeiendommer.

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Merverdiavgift

  Mva og utbygging av boligfelt – et regelverk for forskjellsbehandling

  Av Torgils Bryn 26. juni 2017

  En offentlig utbygger av infrastruktur til boligfelt får tilbake merverdiavgift. En privat utbygger nyter ikke godt av denne ordningen og får høyere kostnader. Reglene kan med fordel forenkles.

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Merverdiavgift

  Velkommen til Magnus Legal-bloggen

  Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


  Besøk også magnuslegal.no

  See our English blog here: Click here to visit our English blog.

  Siste innlegg

  Søk i bloggen