<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Har du forsikret bedriften din tilstrekkelig

Har du forsikret bedriften din tilstrekkelig?

Koronautbruddet: Det er viktig å ha riktig forsikring. Hva om bedriftseier blir sykemeldt, eller daglig leder eller andre ansatte blir satt i karantene?

Merk: Denne bloggen ble skrevet i oktober 2020 i forbindelse med koronasituasjonen. Informasjonen holdes ikke oppdatert. 

Koronasituasjonen: Man er sjelden klar over hvilke forsikringsdekninger man har før man faktisk får bruk for dem. Koronautbruddet påvirker alle virksomheter, og det er viktig å ha riktig forsikring.  Hva skjer hvis bedriftseier blir sykemeldt, og hva skjer hvis daglig leder eller andre ansatte blir satt i karantene? Konsekvensene av å ikke sikre seg tilstrekkelig, kan bli dyre!

Sjekk først, kartlegg etterpå

Først og fremst må du sjekke hva slags forsikringsdekninger du faktisk har.

Her anbefales det å ta direkte kontakt med ditt forsikringsselskap og be om en oversikt over eksisterende dekninger. Det anbefales å samle alle dekninger i ett selskap. Da er det lettere å få oversikt.

Les også vår oppsummering for bedrifter og ansatte: Korona - hva gjør vi nå?

Det finnes mange ulike forsikringsdekninger. Som bedriftseier er det særlig disse forsikringene som vil være av aktuell interesse:

Driftstapsforsikring

Som følge av koronaviruset opplever flere bedrifter avbestillinger og manglende leveranse av underleverandører. Har bedriften din tegnet en driftstapsforsikring dekker dette i utgangspunktet tapt omsetning og inntekt ved driftsavbrudd dersom det oppstår skade på bedriftens eiendeler og bygg grunnet brann, tyveri, vann osv.

Driftstap som følge av virusutbrudd (koronavirus) erstattes i utgangspunktet ikke. Et slikt virusutbrudd kan bli oppfattet som en force majeure i forsikringsvilkårene. Her må man lese den aktuelle bestemmelsen i forsikringsavtalen.

Men det finnes unntak. Dersom en bedrift får erstatningsmessig skade på eiendeler/bygg kan de få erstatning som følge av forlenget avbruddstid og driftstap dersom leverandørene sitter i koronakarantene og av den grunn ikke får reparert skaden.

Sykeavbruddsforsikring

Sykeavbruddsforsikring må ikke forveksles med vanlig avbruddsforsikring. Mens vanlig avbruddsforsikring dekker tap dersom driften stanser på grunn av en erstatningsmessig skade på bygninger og eiendeler (typisk brann eller lynnedslag), dekker sykeavbruddsforsikring inntektstap ved sykdom.

En sykeavbruddsforsikring dekker inntektsbortfall dersom innehaveren eller en annen nøkkelperson blir sykemeldt. Sykemeldingen kan skyldes alt fra vanlig forkjølelse til koronavirus eventuelt annen mer alvorlig sykdom. Det som dekkes her er typisk løpende driftsutgifter som strøm, forsikringer, lønnsutgifter og tap i egen inntekt. For nøkkelpersoner dekkes utgifter til vikar. Erstatningen utbetales som dagpenger. 

Dette gjelder ikke for personer som kun settes i karantene. For disse vil ikke forsikringen være dekningsmessig.

Hva med entrepriseforsikring?

Hva skjer dersom du som entreprenør blir forsinket i din oppfyllelse av kontrakten som følge av koronavirus.

Entreprenøren er via NS pålagt å tegne en ansvarsforsikring, og forsikringsselskapene tilbyr både prosjektforsikring og entreprenørforsikring. Men ingen av disse vil være dekningsmessig som følge av entreprenørens økonomiske tap grunnet forsinkelser.

Les også: Styreansvarsforsikring - løp og kjøp

Konklusjon

Dessverre lite å hente i de fleste forsikringsdekninger, med mindre du blir sykemeldt som følge av koronaviruset.  Da vil en sykeavbruddsforsikring være den mest lønnsomme dekningen.

Dukker det opp juridiske spørsmål i forbindelse med koronautbruddet? Ta gjerne kontakt med oss.

 

 

Merk: Denne bloggen ble skrevet i oktober 2020 i forbindelse med koronasituasjonen. Informasjonen holdes ikke oppdatert. 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.