<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Laila Kristjansson

  Laila er advokat i Magnus Legal hvor hun arbeider mest med transaksjonsjus, selskaps-, kontrakts- og arbeidsrett. Laila har erfaring med styrearbeid, både i form av egne verv og ved at hun regelmessig bistår styrer i deres arbeid.

  Siste Innlegg

  Hvorfor gjennomføre en Due Diligence ved eiendomskjøp?

  Av Laila Kristjansson 17. august 2021

  Skal du kjøpe eiendom i form av aksjer i et eiendomsselskap? Pass på at du gjennomfører en grundig Due Diligence (selskapsgjennomgang). Her får du gode råd til hva du må være oppmerksom på.

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Skatt, Selskapsrett

  Omstruktureringer – en praktisk tilnærming

  Av Laila Kristjansson 27. juli 2021

  Selskapsretten, regnskapsretten og skatteretten anerkjenner flere typer skattefrie omorganiseringer av selskaper, for eksempel omdanninger, fisjoner og fusjoner. Men før du igangsetter en eller annen form for omstrukturering bør du vurdere hva du ønsker å oppnå.

  Les mer

  Temaer: Skatt, Selskapsrett, M&A

  Dette må du passe på ved en virksomhetsoverdragelse

  Av Laila Kristjansson 28. juni 2021

  Ved virksomhetsoverdragelser er det viktig at arbeidsmiljølovens regler blir fulgt. Om forpliktelsene ikke blir overholdt, kan både tidligere og ny arbeidsgiver bli ansvarlig for krav fra de ansatte.

  Les mer

  Temaer: Arbeidsrett, Selskapsrett

  Viktige vurderinger ved kjøp av virksomhet

  Av Laila Kristjansson 13. april 2021

  Kjøp av en virksomhet reiser en rekke problemstillinger som en potensiell kjøper må ta stilling til. I denne bloggen omtaler vi noen viktige punkter slik at du får en introduksjon til emnet. Nøkkelen til et vellykket oppkjøp oppsummeres kort til; God planlegging!

  Les mer

  Temaer: Selskapsrett, M&A

  Unngå dagbot. Sørg for at det avholdes formell overtakelsesforretning!

  Av Laila Kristjansson 10. mars 2021

  En av de direkte konsekvensene ved at det gjennomføres en formell overtakelsesforretning etter bustadoppføringslova er at eventuell dagbot slutter å løpe.

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Entreprise

  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest i byggeprosjekter

  Av Laila Kristjansson 5. februar 2021

  Hva skjer dersom det ikke foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på et byggeprosjekt? Kan entreprenøren holde tilbake ferdigattest som følge av at forbrukeren ikke betaler? Og kan forbrukeren la vær å betale dersom det ikke foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for boligprosjektet?

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Entreprise

  Når leietakeren går konkurs

  Av Laila Kristjansson 26. november 2020

  Her får du en oversikt over hva utleier må foreta seg ved leietakers konkurs og hvilke frister utleier må passe.

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Dagmulkt: Unngå kostbar felle i byggeprosjekter

  Av Laila Kristjansson 15. september 2020

  I store og små byggeprosjekter kan det oppstå forsinkelser. Dersom byggeprosjektet ikke overleveres til avtalt dato, kan det få store økonomiske konsekvenser for deg som entreprenør i form av dagmulkt. Her får du noen verdifulle tips for å unngå denne fella.

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Forsinkelser på byggeprosjekter på grunn av koronasituasjonen

  Av Laila Kristjansson 13. mars 2020

  Utbruddet av koronaviruset innebærer at hele næringslivet bremses. Det kan oppstå forsinkelser på byggeprosjekter; enten på grunn av at ansatte blir sykmeldte, satt i karantene, eller ved at man ikke har tilgang til varer som forventet.

  Les mer

  Temaer: Koronavirus

  Force majeure i byggenæringen

  Av Laila Kristjansson 13. mars 2020

  En entreprenør kan ha krav på fristforlengelse når fremdriften på prosjektet blir hindret på grunn av såkalt «force majeure» eller på grunn av forhold på oppdragsgiverens side.

  Les mer

  Temaer: Koronavirus

  Velkommen til Magnus Legal-bloggen

  Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


  Besøk også magnuslegal.no

  See our English blog here: Click here to visit our English blog.

  Siste innlegg

  Søk i bloggen