<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Laila Kristjansson

avatar
Laila er advokat i Magnus Legal hvor hun arbeider mest med transaksjonsjus, selskaps-, kontrakts- og arbeidsrett. Laila har erfaring med styrearbeid, både i form av egne verv og ved at hun regelmessig bistår styrer i deres arbeid.

Blogginnlegg skrevet av Laila Kristjansson

Laila Kristjansson31. mai 20246 min lesetid

Tiltak ved reklamasjon i byggeprosjekt

Avtale mellom entreprenør (utbygger) og forbruker om oppføring av ny bolig reguleres av ...
Les mer
Laila Kristjansson15. september 20232 min lesetid

Skal bedriften din omorganisere via skattefri fisjon eller fusjon?

Dersom bedriften din skal omorganisere via skattefri fisjon eller fusjon er det greit å ...
Les mer
Laila Kristjansson1. august 20233 min lesetid

Dette må du passe på ved en virksomhetsoverdragelse

Ved virksomhetsoverdragelser er det viktig at arbeidsmiljølovens regler blir fulgt. Om ...
Les mer
Laila Kristjansson27. september 20224 min lesetid

Når trenger du aksjonæravtale?

Når aksjonærene i et selskap ønsker å avtale en annen løsning enn aksjeloven eller ...
Les mer
Laila Kristjansson30. august 20223 min lesetid

Konsekvenser ved forkjøpsrett

For selskaper stiftet i 1999 eller senere gjelder aksjeloven § 4-19. Etter bestemmelsen ...
Les mer
Laila Kristjansson28. juni 20222 min lesetid

Due Diligence ved salg av virksomhet

Due diligence er en omfattende selskapsgjennomgang, og en viktig forberedelse før et ...
Les mer
Laila Kristjansson27. juli 20214 min lesetid

Omstruktureringer – en praktisk tilnærming

Selskapsretten, regnskapsretten og skatteretten anerkjenner flere typer skattefrie ...
Les mer
Laila Kristjansson13. april 20215 min lesetid

Viktige vurderinger ved kjøp av virksomhet

Kjøp av en virksomhet reiser en rekke problemstillinger som en potensiell kjøper må ta ...
Les mer
Laila Kristjansson10. mars 20213 min lesetid

Unngå dagbot. Sørg for at det avholdes formell overtakelsesforretning!

En av de direkte konsekvensene ved at det gjennomføres en formell overtakelsesforretning ...
Les mer
Laila Kristjansson26. januar 20214 min lesetid

Dette er reglene for tilskudd til ladepunkt i borettslag og sameier

Fra 1. januar 2021 trådte nye bestemmelser i borettslagsloven og eierseksjonsloven i ...
Les mer
Laila Kristjansson13. mars 20202 min lesetid

Force majeure i byggenæringen

En entreprenør kan ha krav på fristforlengelse når fremdriften på prosjektet blir hindret ...
Les mer
Laila Kristjansson17. oktober 20193 min lesetid

Daglig leder kan være ansvarlig for tap hos underleverandører

I en dom fra Høyesterett konstateres det at daglig leder har et ansvar for at selskapet ...
Les mer