<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Ruinert av å være styremedlem
Magnus Legal14. november 20193 min read

Ruinert av å være styremedlem?

Styremedlemmer har et personlig ansvar for å sørge for forsvarlig drift. Vi ser at styremedlemmer og daglige ledere er eksponert for å måtte erstatte kreditorenes tap. Det kan bli resultatet dersom du ikke passer på. I disse dager er det høyaktuelt med spørsmål om ansvar for styremedlemmer og daglige ledere i bedrifter som sliter økonomisk eller som går konkurs.

Personlig ansvar

Et ferskt eksempel er en dom fra Lofoten tingrett fra september i år. Her ble en styreleder dømt for krav fra ansatte etter ulovlig avskjed. Selskapet som på ulovlig vis hadde avskjediget de ansatte var konkurs, og dommen er tydelig på at styreleder har et personlig ansvar for å sørge for forsvarlig drift. Dette gjelder uavhengig om selskapet er konkurs eller ikke.

Han måtte betale erstatning på til sammen kr 3 774 420 til 11 ansatte som var ulovlig avskjediget, i tillegg til sine egne og motpartens sakskostnader.

Det er et stadig økende antall saker i rettssystemet om ansvar for styremedlemmer og daglige ledere. I perioden 2011-2014 var det ca 20 saker i året, og i 2015-2018 var det ca 30 saker i året. I 2018 var det 105 saker, og antallet ser ut til å komme på samme nivå i 2019.

Vi ser altså at styremedlemmer og daglige ledere er eksponert for å måtte erstatte kreditorenes tap. Det følger av aksjeloven § 17-1 at de som har tapt penger på at et selskap uberettiget har drevet på kreditorenes regning, kan fremme krav mot daglig leder og/eller styremedlemmer.

Kontakt oss i Magnus Legal

Les også: Daglig leder kan ha personlig erstatningsansvar for tap selskapets underleverandører lider

Ett styremedlem kan måtte dekke hele tapet alene

Det som kan være spesielt skremmende for de ulike medlemmene i styrene, er at ett styremedlem kan måtte dekke hele tapet alene dersom kreditorene går etter bare et av styremedlemmene. Dette er fordi styremedlemmene hefter solidarisk, dvs. de hefter utad alene for hele kravet som måtte komme.

Hvordan ansvaret er i realiteten innad i styret, vil ikke være avgjørende. Det nytter med andre ord ikke å si at de andre også har et ansvar, det må eventuelt fordeles mellom styremedlemmene internt senere. Kreditorene vil dermed gå etter de som har penger til å dekke deres krav. 

Les også: Styrets ansvar, personlig og ubegrenset

Stor personlig belastning

En sak om styreansvar eller ansvar som daglig leder er meget belastende for de som får kravet rettet mot seg. Det er veldig ressurskrevende, det tar mye tid, og er åpenbart en stor personlig byrde for dem som står oppe i dette. Det koster ofte mye penger underveis, også ut over det man kan risikere å tape dersom kreditorene vinner fram. I noen tilfeller kan dette være helt ødeleggende og ruinerende.

I mange tilfeller er styremedlemmene forsikret for et slikt ansvar. Det er absolutt å anbefale.  I så fall dekker forsikringsselskapet i de fleste tilfellene det endelige kravet. Forsikringsselskapet kan også bistå med å føre saken, noe som letter på de negative sidene av et mulig søksmål.

Konkursene i kjølvannet av Sykkel-VM i Bergen i 2017 er klare eksempler på dette. Possibility AS gikk konkurs, og deretter Bergen 2017 AS. I begge selskapene har bobestyrerne funnet at selskapene drev på kreditorenes regning: Konkursboet etter Bergen 2017 AS har fremmet krav mot forsikringsselskapet til styremedlemmene på tilsammen 10 MNOK. Hadde ikke styremedlemmene hatt forsikring her, ville kravene vært rettet mot dem personlig.

Styreforsikring dekker ikke alle forhold

Men selv om du har tegnet en styreforsikring er du likevel ikke helt trygg. Forsikringsselskapene har ulike vilkår, og de dekker uansett ikke alle forhold som kan oppstå. Det er derfor viktig å se gjennom vilkårene for de forsikringene man eventuelt tegner.

Sakene beskrevet over viser hvor aktuelt det er med styreansvar og ansvar for daglige ledere, og hvor eksponert man er i en slik posisjon. De siste årene har det vært en markant økning av antallet saker om styreansvar for domstolene.

Dersom du vurderer å gå inn i et styre, bør du kreve at selskapet tegner forsikring for det ansvaret du kan få i den rollen du påtar deg.

Kontakt oss i Magnus Legal
Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg med selskapsrett.

avatar

Magnus Legal

Magnus Legal is a Norwegian business law firm. We specialize in helping foreign and Norwegian companies succeed when doing business in Norway.

RELATERTE ARTIKLER