<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Magnus Legal Bloggen

Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag.

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.

Skattetips ved salg av arvet bolig

Det kan være følelsesmessig tungt å gjøre opp boet etter sine nærmeste, og skatteregler er neppe spesielt langt fremme i pannebrasken.

Et skattefritt AS?

Det er virksomheten selv som må vurdere om det oppfyller vilkårene for å regnes som et skattefritt AS. Finn ut hva som må vurderes her.

Statsbudsjettet 2018 -  oppsummering

Den 12. oktober la regjeringen frem en rekke endringsforslag innenfor skatt og avgift i statsbudsjettet 2018. Se de viktigste endringsforslagene her.