<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Øivind Henrik von Mehren

  Øivind er advokat i Magnus Legal med skatt som spesialområde. Han har arbeider mye med klagesaker, skatteprosess, omdannelser og utenlandsbeskatning. Øivind arbeider også med selskapsrett og annen forretningsjus.

  Siste Innlegg

  Aksjebeskatning i Statsbudsjettet 2022

  Av Øivind Henrik von Mehren 8. november 2021

  Oppdatert 30.11.2021: Den 8. november 2021 la regjeringen Støre frem en tilleggsproposisjon til forslag til statsbudsjett for 2022 som opprinnelig var lagt frem av den avgåtte regjeringen Solberg. Budsjettforliket med SV gjør ingen endringer i Støre-regjeringens forslag. Av Hurdalsplattformen fremgår at Støre-regjeringens målsetning blant annet er at skattesystemet skal bidra sterkere til sosial omfordeling. Dette gjenspeiles i de viktigste endringsforslagene innen aksjebeskatningen.

  Les mer

  Temaer: Statsbudsjettet

  Skattefri omdanning – 10 tips og fallgruver

  Av Øivind Henrik von Mehren 22. oktober 2020

  Vi deler vår erfaring med deg! Her får du praktisk informasjon som kan være gull verdt når du skal gjennomføre en skattefri omdanning.

  Les mer

  Temaer: Skatt, Selskapsrett

  Et skattefritt AS?

  Av Øivind Henrik von Mehren 29. september 2020

  Høres kanskje for godt ut til å være sant, men et aksjeselskap kan altså komme innunder en bestemmelse i skatteloven som gir fritak for skatt, og dermed også fritak fra å levere skattemelding.

  Les mer

  Temaer: Skatt

  Endringer i aksjeloven forenkler driften for aksjeselskaper

  Av Øivind Henrik von Mehren 6. januar 2020

  Stortinget har vedtatt flere endringer i aksjeloven de siste årene, som skal bidra til å forenkle, effektivisere og lette byrden for aksjeselskaper. Ønsket er en enklere hverdag for aksjeselskaper, med penger spart og mindre papirarbeid.

  Les mer

  Temaer: Selskapsrett

  Selskapsskatt i statsbudsjettet 2020

  Av Øivind Henrik von Mehren 7. oktober 2019

  Den 7. oktober la Regjeringen frem flere endringsforslag innenfor skatt- og avgiftsområdet i forbindelse med statsbudsjettet for 2020. Her er de viktigste endringsforslagene innen selskapsskatt.

  Les mer

  Temaer: Skatt, Statsbudsjettet

  Statsbudsjettet 2018 -  oppsummering

  Av Øivind Henrik von Mehren 12. oktober 2017

  Den 12. oktober la Regjeringen frem en rekke endringsforslag innenfor skatt og avgift i forbindelse med statsbudsjettet for 2018. Her er de viktigste endringsforslagene kort oppsummert.

  Les mer

  Temaer: Skatt

  Selskapsskatt i statsbudsjettet 2018

  Av Øivind Henrik von Mehren 12. oktober 2017

  Som ventet foreslås en reduksjon i skattesatsen på alminnelig inntekt fra 24 til 23 % i 2018 for både selskap og personer. Samtidig økes oppjusteringsfaktoren for aksjeutbytte fra 1,24 til 1,33 i 2018. I praksis betyr det at skattesats for aksjeutbytte og aksjegevinst går opp fra 29,76 % til 30,59 %.

  Les mer

  Temaer: Skatt

  Velkommen til Magnus Legal-bloggen

  Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


  Besøk også magnuslegal.no

  See our English blog here: Click here to visit our English blog.

  Siste innlegg

  Søk i bloggen