<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Aud-Marit Næss

avatar
Aud-Marit Næss er ekspert på selskapsrett og rammeverk for god eierstyring i privat- og familieeide selskaper. Hun arbeider med ulike selskapsrettslige problemstillinger, herunder generasjonsskifteprosesser, egenkapitaltransaksjoner, omorganiseringer, aksjonærkonflikter og etablering av rammeverk for god eierstyring og selskapsledelse.