<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Sigbjørn Edøy - Advokatfullmektig

avatar
Sigbjørn arbeider med generell forretningsjus, og bistår særlig med spørsmål knyttet til arbeidsrett. Han bistår også med tilgrensende spørsmål til selskapsrett, skatterett og kontraktsrett. Sigbjørn ble uteksaminert fra Universitetet i Tromsø våren 2023, hvor han skrev sin masteroppgave om oppsigelse ved trakassering på arbeidsplassen. Han begynte i fast stilling hos Magnus Legal i august 2023. Sigbjørn har også spesialfag i arbeidsrett, i tillegg til å ha tatt deler av utdanningen ved Vrije Universitet i Brussel.

Blogginnlegg skrevet av Sigbjørn Edøy - Advokatfullmektig

Sigbjørn Edøy - Advokatfullmektig15. mai 2024

Når må en bedrift ha verneombud?

Svaret på dette spørsmålet er at alle bedrifter må ha verneombud. I Norge er hovedregelen at det skal velges verneombud i alle bedrifter. Derimot er det lov å ...
Les saken
Sigbjørn Edøy - Advokatfullmektig2. mai 2024

Er regjeringens forbud mot innleie fra bemanningsforetak i strid med EØS-retten?

Som følge av regjeringens ønske om å begrense bemanningsbransjens omfang og rolle har det blitt strammet kraftig inn på regelverket i bemanningsbransjen den ...
Les saken
Sigbjørn Edøy - Advokatfullmektig25. april 2024

Slik påvirker lønnsoppgjøret 2024 minstelønnen til dine ansatte

Lønnsoppgjør er en betegnelse på kollektive lønnsforhandlinger på nasjonalt nivå. Dette innebærer forhandlinger der tariffavtaler reforhandles med tanke på ...
Les saken
Sigbjørn Edøy - Advokatfullmektig6. desember 2023

Arbeidsmiljøloven med tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår

Fra 1. juli 2024 endres minstekravene til innholdet i arbeidsavtalen. Formålet med endringene er å skape mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår for ...
Les saken
Sigbjørn Edøy - Advokatfullmektig13. november 2023

Endringer i arbeidsmiljøloven 2024

1.januar 2024 vil definisjonen av arbeidstakerbegrepet i arbeidsmiljøloven endres. I dag er lovens definisjon av arbeidstaker «enhver som utfører arbeids i ...
Les saken
Sigbjørn Edøy - Advokatfullmektig29. august 2023

Er opptjening og utbetaling av feriepenger i strid med EØS-retten?

Dette spørsmålet er kommet som en konsekvens av at ESA, som er EFTAs overvåkningsorgan for å kontrollere at EØS-landende følger reglene i EØS-avtalen, har ...
Les saken