<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Snart kommer det endringer i varemerkeloven

  Av Henrik Moen 23. februar 2021

  I slutten av 2015 vedtok EU et nytt varemerkedirektiv (EU 2015/2436), som vi i Norge plikter å gjennomføre innen 2023. Endringene er vedtatt i Norge, men enda ikke trådt i kraft. Dette vil trolig skje i løpet av sommeren 2021.

  Les mer

  Temaer: Varemerkeregistrering, Immaterielle rettigheter

  Innsyn i ansattes e-post

  Av Terese Eriksen Eldholm 16. februar 2021

  Når har du som arbeidsgiver mulighet til å gjøre innsyn i ansattes e-post?  Og hvilke regler må du i så fall passe på?

  Les mer

  Temaer: Arbeidsrett, Personvern

  Kjenner du til fordelene ved sluttavtaler?

  Av Erik Engeland 9. februar 2021

   

  Sluttavtaler er ofte et godt alternativ til oppsigelse, både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Riktig bruk av sluttavtaler vil minimere risikoen for konflikter i etterkant.

  Les mer

  Temaer: Arbeidsrett

  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest i byggeprosjekter

  Av Laila Kristjansson 5. februar 2021

  Hva skjer dersom det ikke foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på et byggeprosjekt? Kan entreprenøren holde tilbake ferdigattest som følge av at forbrukeren ikke betaler? Og kan forbrukeren la vær å betale dersom det ikke foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for boligprosjektet?

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Entreprise

  EU taksonomien: Bærekraft blir en forutsetning for finansiering

  Av Terese Eriksen Eldholm 2. februar 2021

  EU vedtok nylig en forordning som pålegger finansbransjen å sørge for bærekraftig finansiering. Forordningen vil føre til at virksomheter i alle bransjer må tenke bærekraftig for å få finansiering. Det er forventet at regelverket implementeres i norsk rett i løpet av første halvdel av 2021, og at det vil få stor betydning for bedrifter i Norge.

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Bærekraft

  Møt våre ansatte – dette er Marit

  Av Magnus Legal 30. januar 2021

  I Magnus Legal er vi heldige som får jobbe med mange veldig talentfulle og hyggelige kolleger. I dag presenterer vi sjefen vår – møt Marit Monsen!

  Les mer

  Temaer: Ansatte

  Nå kan andels- og seksjonseiere kreve ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil

  Av Beate Nygaard Nesse 26. januar 2021

  Lovendring fra 1. januar 2021: Nye bestemmelser i borettslagsloven og eierseksjonsloven trådte i kraft 1. januar 2021, og gir andels- og seksjonseiere rett til å kreve ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil.

  Les mer

  Temaer: Eiendom, utleie

  Forretningshemmeligheter – visste du at vernet ble styrket ved årsskiftet?

  Av Elisabeth Cramer 19. januar 2021

  Den 1. januar i år trådte den nye forretningshemmelighetsloven i kraft. Forretningshemmeligheter var vernet også før dette, men reglene var spredt rundt i forskjellige lover og var vanskelige å håndheve. Formålet med den nye loven er å styrke vernet og gjøre det enklere å håndheve rettighetene.

  Les mer

  Temaer: Varemerkeregistrering, IPR, Immaterielle rettigheter

  Skattefri omdanning av næringsvirksomhet

  Av Torbjørn Wiken 12. januar 2021

  Fem vilkår må oppfylles for å kunne gjennomføre en skattefri omdanning. Her får du detaljene du må kjenne til.

  Les mer

  Temaer: Skatt, Selskapsrett

  Viktige endringer fra 1. januar 2021

  Av Synnøve Sørdal 8. januar 2021

  Nedenfor gis det en oppsummering av noen regler og lover som har trådt i kraft fra 1. januar 2021 som det kan være verdt å merke seg.

  Les mer

  Velkommen til Magnus Legal-bloggen

  Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


  Besøk også magnuslegal.no

  See our English blog here: Click here to visit our English blog.

  Siste innlegg

  Søk i bloggen