<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Magnus Legal - en utfordrer!

  Av Marit Monsen 29. juli 2021

  Vi er et forretningsjuridisk advokatfirma som i løpet av vår 16 år lange historie, har klatret jevnt og trutt oppover på listen over seriøse og etablerte advokatfirmaer i Norge.

  Les mer

  Omstruktureringer – en praktisk tilnærming

  Av Laila Kristjansson 27. juli 2021

  Selskapsretten, regnskapsretten og skatteretten anerkjenner flere typer skattefrie omorganiseringer av selskaper, for eksempel omdanninger, fisjoner og fusjoner. Men før du igangsetter en eller annen form for omstrukturering bør du vurdere hva du ønsker å oppnå.

  Les mer

  Temaer: Skatt, Selskapsrett, M&A

  Utbyggingsavtaler – ny HR-dom innskrenker kommunens myndighet til å pålegge rekkefølgekrav

  Av Torgils Bryn 13. juli 2021

  En ny høyesterettsdom fastslår at kommunens myndighet til å pålegge rekkefølgekrav innskrenkes, ettersom utbyggingen må skape et reelt behov for tiltaket.

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Sykmeldt i ferien?

  Av Ewa-Ruby Mellemsæter 6. juli 2021

  Ferie er noe vi alle ser frem til, enten om vi har planer om å pusse opp hytta, ta en fottur i fjellet eller overnatte i tretopphytter. Men det er ikke alltid det blir som vi ønsker. Dersom du som arbeidsgiver opplever at en av dine ansatte blir syk i ferien, bør du holde tunga rett i munnen for her er det en del regler du må være klar over.

  Les mer

  Temaer: Arbeidsrett

  Derfor bør du følge opp leiekontrakten

  Av Anna B. Bjørnaas 29. juni 2021

  Oppfølging av leiekontrakter optimaliserer utleiers inntjening og verdi på eiendommen, samtidig som leietakers interesser blir ivaretatt. Her får du gode råd til hvordan du som utleier, best kan følge opp leiekontrakter.

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Dette må du passe på ved en virksomhetsoverdragelse

  Av Laila Kristjansson 28. juni 2021

  Ved virksomhetsoverdragelser er det viktig at arbeidsmiljølovens regler blir fulgt. Om forpliktelsene ikke blir overholdt, kan både tidligere og ny arbeidsgiver bli ansvarlig for krav fra de ansatte.

  Les mer

  Temaer: Arbeidsrett, Selskapsrett

  Miljøkrav i offentlige anskaffelser

  Av Gjesteblogger - Inventura 22. juni 2021

  Offentlige oppdragsgivere skal legge vekt på klimaløsninger og minimering av miljøbelastning der dette er relevant for den aktuelle anskaffelsen.

  Les mer

  Temaer: Offentlig anskaffelse

  Har du en vrien byggherre?

  Av Beate Nygaard Nesse 15. juni 2021

  Som entreprenør er det nesten uunngåelig at du til tider støter på en vanskelig byggherre. Spørsmålet er hvordan du håndterer dette uten å lide store økonomiske tap.

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Norge inngår frihandelsavtale med Storbritannia

  Av Henrik Moen 8. juni 2021

  Den 4. juni annonserte regjeringen at Norge inngår den største frihandelsavtalen siden EØS-avtalen. Regjeringen venter nå på samtykke fra Stortinget til å inngå avtalen, før denne så blir ratifisert av Norge. Avtalen er forventet å tidligst tre i kraft i løpet av sommeren 2021.

  Les mer

  Temaer: Brexit

  Kjenner din virksomhet godt nok til reglene for overtid?

  Av Erik Engeland 1. juni 2021

  Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til arbeidstid og beregning av overtid. Det er svært viktig at virksomheten beregner overtid korrekt, og at arbeidstakerne får riktig utbetaling av overtidstillegg.  

  Les mer

  Temaer: Arbeidsrett

  Velkommen til Magnus Legal-bloggen

  Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


  Besøk også magnuslegal.no

  See our English blog here: Click here to visit our English blog.

  Siste innlegg

  Søk i bloggen