<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Magnus Legal Bloggen

Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag.

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.

Nye lover og regler fra 1.januar 2023

Det er foretatt flere endringer i både lov og forskrift som får virkning fra og med 1. januar 2023. Særlig er det mye nytt å finne på skatterettsområdet.

Bokettersyn – hva nå?

Har du mottatt varsel om bokettersyn? Her finner du alt om dine rettigheter og plikter ved et bokettersyn.

Tap på krav og merverdiavgift

Hva er mva-reglene for tap på krav? Kan man tapsføre beregnet merverdiavgift? Vilkårene for tapsføring er svært strenge, les mer om dette her.