<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Synnøve Sørdal

Eg heiter Synnøve Sørdal og jobbar som advokat i Advokatfirmaet Magnus Legal i Bergen. Sidan eg starta i Skatteetaten som skattejurist i 2005, har eg hatt interesse for meirverdiavgift, og korleis dette til tider kompliserte og skiftande regelverket påverkar verksemdene sin situasjon. Målet mitt er å dele nyheiter og synspunkt om det som rører seg på det avgiftsrettslege området, og vonleg også setje meirverdiavgiftssakene inn i ein større samanheng. Dersom du har synspunkt eller spørsmål til det eg deler på bloggen, høyrer eg gjerne frå deg!
Find me on:

Siste Innlegg

Mva-fradrag ved oppføring av næringseiendom

Av Synnøve Sørdal 2. juli 2018

Det er allment kjent at man ved oppføring av næringseiendom i mange tilfeller har rett til å fradragsføre merverdiavgift på oppføringskostnadene – på visse vilkår. Kjenner du til akkurat hvilke vilkår dette er?

Les mer

Temaer: Merverdiavgift, Eiendom

Fremleie av næringslokaler

Av Synnøve Sørdal 25. juni 2018

Det er ikke uvanlig at leietaker ønsker å flytte ut av lokalene sine. Det kan oppstå et behov som det nåværende lokalet ikke oppfyller, bedriften skal ekspandere og trenger mer plass, eller det kan være nødvendig å redusere kostnader.

Les mer

Temaer: Eiendom, Merverdiavgift

Får man fradrag for mva på kostnader til miljøsanering av eiendom?

Av Synnøve Sørdal 30. april 2018

Skal du selge eller utvikle en eiendom der det har vært drevet avgiftspliktig virksomhet, og blir pålagt av myndighetene å foreta miljøsaneringer på tomten? Eller krever kjøper at det gjøres rivingsarbeider eller opprydning av farlig avfall i grunnen før du selger?

Les mer

Temaer: Merverdiavgift

Utleie av fast eiendom: Regler for frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Av Synnøve Sørdal 1. februar 2018

Fast eiendom er unntatt merverdiavgift, men utleiere av bygg og anlegg kan la seg frivillig registrere i Merverdiavgiftsregisteret. Her får du reglene som gjelder.

Les mer

Temaer: Eiendom

Slik brukes anleggsbidragsmodellen

Av Synnøve Sørdal 11. desember 2017

Dette må du være oppmerksom på når du som utbygger skal inngå en anleggsbidragsavtale med kommunen.

Les mer

Temaer: Eiendom, Merverdiavgift

Selger du fast eiendom eller en entreprenørtjeneste?

Av Synnøve Sørdal 20. november 2017

Omsetning av fast eiendom og omsetning av entreprenørtjenester behandles på forskjellige måter i avgiftsregelverket. Grensen kan være uklar. Det er viktig å ha et bevisst forhold til hva man selger og hvordan det skal avgiftsbehandles. Regningen fra Skatteetaten kan ellers komme uventet.

Les mer

Temaer: Eiendom, Merverdiavgift

MVA-utfordringer ved utleie av kontorhotell

Av Synnøve Sørdal 2. november 2017

Kontorhotell har en kontinuerlig utskiftning av fremleietakere, som benytter arealet på ulik måte og med ulik leietid. Dette kan by på utfordringer knyttet til merverdiavgiftbehandlingen.

Les mer

Temaer: Eiendom, Merverdiavgift

Slik får du fradrag for merverdiavgift på infrastruktur

Av Synnøve Sørdal 4. september 2017

Hvordan skal du innrette deg for å unngå at merverdiavgift på offentlig infrastruktur blir en kostnad i utbyggingsprosjektet?

Les mer

Temaer: Eiendom, Merverdiavgift

Velkommen til Magnus Legal-bloggen

Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


Besøk også magnuslegal.no

Siste innlegg

Søk i bloggen