<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skatt på aksjebaserte incentivordninger i Støre-regjeringens forslag til Statsbudsjett 2022

Skatt på aksjebaserte incentivordninger i Statsbudsjettet 2022

Når det gjelder skatt på aksjebaserte incentivordninger i Støre-regjeringens forslag til Statsbudsjett 2022 er det to viktige nyheter – en dårlig og en god.

 

Oppdatert 30.11.2021: Den 8. november 2021 la Støre-regjeringen frem en tilleggsproposisjon til forslag til statsbudsjett for 2022 som opprinnelig var lagt frem av den avgåtte regjeringen Solberg. Når det gjelder skatt på aksjebaserte incentivordninger er det to viktige nyheter – en dårlig og en god. Det er ikke gjort endringer i budsjettforliket med SV.

Ansattes kjøp av aksjer til underkurs

Først, den dårlige nyheten som er at Støre-regjeringen forslår at skatterabatten ved ansattes kjøp av aksjer i arbeidsgiverselskapet skal avvikles.

Per i dag har arbeidsgiver mulighet til å tilby en generell ordning hvoretter den enkelte ansatte kan kjøpe aksjer med en rabatt på 25 % av markedsverdien, men ikke mer enn NOK 7 500 i rabatt.

Regjeringen foreslår nå å oppheve ordningen. Dette gjør at man ikke lenger får noen skattemessig reduksjon ved å kjøpe aksjer. Begrunnelsen er at man ikke skal stimulere de ansatte til å føle seg pålagt å ta en risiko, samt at det er uheldig at avlønning i form av aksjer skattefinansieres.

Se hele oppsummeringen her: Statsbudsjettet 2022– oppsummering

Ny aksjeopsjonsordning

Den gode nyheten er at Støre-regjeringen opprettholder Solberg-regjerningens forslag til ny aksjeopsjonsordning for ansatte i selskaper i oppstarts- og vekstfasen.

I korthet går ordningen ut på at skatt på opsjoner til ansatte utsettes til tidspunktet for salget av aksjene som erverves ved innløsning av opsjonen. Verdien av de underliggende aksjene knyttet til ordningen kan ikke overstige NOK 60 000 000, og for den enkelte ansatte inntil NOK 3 000 000, beregnet på tildelingstidspunktet.

Samlet gevinst skattlegges da som kapitalskatt, og ikke som lønnsskatt som er dagens ordning. Det vil således ikke utløses arbeidsgiveravgift eller trygdeavgift. Skattesatsen vil bli 35,2% i henhold til forslaget om å øke aksjegevinstskatten.

Les også: Aksjebeskatning i Støre-regjeringens forslag til Statsbudsjett 2022

Opsjonsskatteordningen skal gjelde selskaper med opptil 50 ansatte, NOK 80 millioner i omsetning, og 10 år gamle selskaper.

Den ansatte må være ansatt i bedriften og jobbe minst 25 timer i uken fra tildeling til opsjonen innløses, og hen kan heller ikke eie mer enn 5 % av selskapet.

Det er foreslått at de nye reglene gis virkning fra 2022.

Hold deg oppdatert!

Den 16. november 2021 gjennomgikk vi endringene i webinaret «Støre-regjeringens skatteforslag for 2022».

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale!

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.