<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Hvordan kan du begjære innsyn i anbudsdokumenter?

  Av Gjesteblogger - Inventura 20. april 2021

  Trenger jeg advokat for å begjære innsyn i en offentlig anskaffelse? Vi skulle naturlignok ønske at svaret var ja, men det er det ikke. Å begjære innsyn kan leverandøren fint gjøre på egenhånd.

  Les mer

  Temaer: Offentlig anskaffelse

  Viktige vurderinger ved kjøp av virksomhet

  Av Laila Kristjansson 13. april 2021

  Kjøp av en virksomhet reiser en rekke problemstillinger som en potensiell kjøper må ta stilling til. I denne bloggen omtaler vi noen viktige punkter slik at du får en introduksjon til emnet. Nøkkelen til et vellykket oppkjøp oppsummeres kort til; God planlegging!

  Les mer

  Temaer: Selskapsrett, M&A

  Verdiskapende styrearbeid

  Av Christian Fredrik Magnus 6. april 2021

  Har du påtatt deg et styreverv og ønsker å gjøre en god jobb? Det finnes formelle regler om drift og forvaltning av selskapet, men det viktigste er styrets verdiskapende rolle. Hvordan kan du som styremedlem aktivt bidra til å konkretisere og gjennomføre planer for virksomheten?

  Les mer

  Temaer: Selskapsrett, Styreansvar, Styrearbeid

  Skattemelding næringsdrivende - Unngå tvangsmulkt lever skattemeldingen i tide

  Av Torbjørn Wiken 31. mars 2021

  31. mars 2021 ble skattemeldingen for 2020 gjort tilgjengelig for alle næringsdrivende, og fristen for å levere denne er i utgangspunktet 31. mai, men på grunn av Covid-19 kan man i år søke utsatt frist til 20. august.

  Les mer

  Temaer: Skatt

  Skatteamnesti

  Av Martin Wikborg 26. mars 2021

  Har du formue eller inntekt i utlandet som ikke er rapportert til norske skattemyndigheter? Da er vår klare anbefaling at du nå ber om frivillig retting av skattefastsettelsen (skatteamnesti).

  Les mer

  Temaer: Skatt

  Hvordan unngå straffeskatt?

  Av Torbjørn Wiken 16. mars 2021

  Straffeskatt, eller tilleggsskatt som er det formelle begrepet, er en sanksjon som skattemyndighetene kan ilegge både privatpersoner og selskap.

  Les mer

  Temaer: Skatt

  Unngå dagbot. Sørg for at det avholdes formell overtakelsesforretning!

  Av Laila Kristjansson 10. mars 2021

  En av de direkte konsekvensene ved at det gjennomføres en formell overtakelsesforretning etter bustadoppføringslova er at eventuell dagbot slutter å løpe.

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Entreprise

  Rett til lønn på helligdager

  Av Erik Engeland 9. mars 2021

  Våren har en rekke helligdager og mange av disse faller på dager som normalt skulle vært arbeidsdager. For de fleste, som ikke arbeider i turnuser, vaktordninger eller liknende, betyr det at de har fri. Hvorvidt man har rett til lønn på disse dagene vil variere.

  Les mer

  Temaer: Arbeidsrett, Lønn

  Permittering og koronasituasjonen  – aktuelle regler og endringer

  Av Erik Engeland 5. mars 2021

  Oppdatert 05.03.2021: Regjeringen foreslår å innføre lønnsstøtteordning for arbeidsgivere som tar tilbake permitterte arbeidstakere.

  Les mer

  Temaer: Koronavirus

  Forskuddsskatt – her er det du må vite

  Av Torbjørn Wiken 2. mars 2021

  Både vanlige lønnstakere og selvstendig næringsdrivende er forskuddspliktige i forhold til skatt. For selvstendig næringsdrivende kommer forskuddsplikten til uttrykk i form av såkalt forskuddsskatt og den enkelte er selv ansvarlig for å betale skatten på forskudd. 

  Les mer

  Temaer: Skatt

  Velkommen til Magnus Legal-bloggen

  Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


  Besøk også magnuslegal.no

  See our English blog here: Click here to visit our English blog.

  Siste innlegg

  Søk i bloggen