<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kan en entreprenør holde tilbake FDV-dokumentasjon?

Av Laila Kristjansson 19. mars 2018

 

Vi får dette spørsmålet med jevne mellomrom da noen entreprenører har rutine på at FDV-dokumentasjon ikke blir overlevert til kunden før samtlige regninger er betalt. Entreprenøren ønsker å beholde FDV-dokumentasjonen som en «garanti» for fullt oppgjør. Kan entreprenøren rettmessig gjøre dette?

Les mer

Temaer: Eiendom

GDPR – Trenger din virksomhet personvernombud?

Av Bibbi Moen Drange 15. mars 2018

Som følge av de nye reglene om personvern (GDPR) som kommer i mai 2018, må flere virksomheter enn i dag opprette et personvernombud. De nye reglene vil også styrke personvernombudets rolle. Vet du om din virksomhet må opprette personvernombud?  

Les mer

Temaer: Personvern

Konserninterne transaksjoner og internprising

Av Alf Bakke-Løyning 12. mars 2018

Mer enn 60 % av verdenshandelen foregår mellom selskaper innen samme konsern. Også for norske selskaper er store deler av handelsvirksomheten gjort med utenlandske eller norske konsernselskaper.

Les mer

Temaer: Selskapsrett

Trenger du ekstrahjelp til påske? Les om reglene her

Av Bibbi Moen Drange 5. mars 2018

Påskeegg, marsipan, ski på fjellet og krim på TVen. Mange virksomheter tenker i disse dager på behovet for ekstrahjelp til påskeuken. Flesteparten av virksomhetens faste ansatte har kanskje tenkt å nyte en appelsin eller to i hytteveggen. Midlertidig ansettelse er imidlertid et unntak fra hovedregelen om fast ansettelse. Har din virksomhet kontroll på når dere lovlig kan ansette ekstrahjelp til påske og ellers i året?

Les mer

Temaer: Arbeidsrett

Kjenner du til fordelene ved sluttavtaler?

Av Bibbi Moen Drange 26. februar 2018

 

Sluttavtaler er ofte et godt alternativ til oppsigelse, både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Riktig bruk av sluttavtaler vil minimere risikoen for konflikter i etterkant.

Les mer

Temaer: Arbeidsrett

Oppdrags- og arbeidsforholdssregisteret – ny digital tjeneste ved innrapportering av skjema RF-1199

Av Ragnhild Myren Stephansen 22. februar 2018

 

Er du et utenlandsk selskap med oppdrag i Norge, eller er du et norsk selskap med utenlandske arbeidstakere, da bør du lese dette.

Fra november 2017 er et nytt digitalt system tilgjengelig for rapportering av oppdrag og ansatte: Oppdrags- og arbeidsforholdssregisteret.

Les mer

Temaer: Skatt

Rekkefølgebestemmelser

Av Mette Nagy Stovner 15. februar 2018

Før du begynner å bygge ut et område bør du sjekke om kommunen har fastsatt rekkefølgekrav i reguleringsplanen for området.

Les mer

Temaer: Eiendom

Forskuddsskatt – dette må du vite

Av Torbjørn Wiken 12. februar 2018

Både vanlige lønnstakere og selvstendig næringsdrivende er forskuddspliktige i forhold til skatt. For lønnstakere er det arbeidsgiver som forestår selve skattetrekket, og det kalles for forskuddstrekk.

Les mer

Temaer: Selskapsrett

GDPR: 7 tiltak du bør gjøre nå

Av Bibbi Moen Drange 8. februar 2018

I mai 2018 kommer det nye regler om personvern i Norge – den såkalte GDPR-forordningen. Alle virksomheter bør nå gjennomgå rutinene sine for å avdekke hva som må oppdateres og hvilke rutiner man mangler for å oppfylle de nye reglene. Hva må din virksomhet gjøre nå?

Les mer

Temaer: Personvern

Offentlig innkjøper: Slik gjennomfører du konkurranse med forhandlinger

Av Anne-Marie Varen 5. februar 2018

Konkurranse med forhandlinger er en anskaffelsesform som sikrer stor fleksibilitet for oppdragsgiver. Men man må likevel huske å ivareta anskaffelsesrettens grunnleggende hensyn til likebehandling, forutberegnelighet og etterprøvbarhet ved gjennomføring av denne type anskaffelsesprosesser.

Les mer

Temaer: Offentlig anskaffelse

Velkommen til Magnus Legal-bloggen

Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


Besøk også magnuslegal.no

Siste innlegg

Søk i bloggen