<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Rekkefølgebestemmelser

Av Mette Nagy Stovner 15. februar 2018

Før du begynner å bygge ut et område bør du sjekke om kommunen har fastsatt rekkefølgekrav i reguleringsplanen for området.

Les mer

Temaer: Eiendom

Forskuddsskatt – dette må du vite

Av Torbjørn Wiken 12. februar 2018

Både vanlige lønnstakere og selvstendig næringsdrivende er forskuddspliktige i forhold til skatt. For lønnstakere er det arbeidsgiver som forestår selve skattetrekket, og det kalles for forskuddstrekk.

Les mer

Temaer: Selskapsrett

GDPR: 7 tiltak du bør gjøre nå

Av Bibbi Moen Drange 8. februar 2018

I mai 2018 kommer det nye regler om personvern i Norge – den såkalte GDPR-forordningen. Alle virksomheter bør nå gjennomgå rutinene sine for å avdekke hva som må oppdateres og hvilke rutiner man mangler for å oppfylle de nye reglene. Hva må din virksomhet gjøre nå?

Les mer

Temaer: Personvern

Offentlig innkjøper: Slik gjennomfører du konkurranse med forhandlinger

Av Anne-Marie Varen 5. februar 2018

Konkurranse med forhandlinger er en anskaffelsesform som sikrer stor fleksibilitet for oppdragsgiver. Men man må likevel huske å ivareta anskaffelsesrettens grunnleggende hensyn til likebehandling, forutberegnelighet og etterprøvbarhet ved gjennomføring av denne type anskaffelsesprosesser.

Les mer

Temaer: Offentlig anskaffelse

Utleie av fast eiendom: Regler for frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Av Lasse Borge 1. februar 2018

Fast eiendom er unntatt merverdiavgift, men utleiere av bygg og anlegg kan la seg frivillig registrere i Merverdiavgiftsregisteret. Her får du reglene som gjelder.

Les mer

Temaer: Eiendom

Dette må du vite om ID-kontroll for utenlandske ansatte

Av Christina Fahle 29. januar 2018

Har du utenlandske ansatte som skal komme til Norge for å arbeide? Husk at de må møte på ID-kontroll så snart de kommer hit. Her finner du det du trenger å vite om ID-kontroll. 

Les mer

Temaer: Skatt

Hva skal til for at det foreligger en mangel i boligprosjektet?

Av Alida Steinsland Berggraf 25. januar 2018

Stadig hevder forbruker at det foreligger mangler etter kjøp av ny bolig. Men hva skal til for at det foreligger en mangel og hva er konsekvensene? 

Les mer

Temaer: Eiendom

Due Diligence ved salg av virksomhet

Av Alf Bakke-Løyning 22. januar 2018

Det er viktig med gode forberedelser før et virksomhetssalg. Her får du nyttige råd og en sjekkliste for Due Diligence prosessen.

Les mer

Temaer: Skatt, Selskapsrett

Kommunale vann- og avløpsanlegg – hvem har driftsansvaret?

Av Torgils Bryn 15. januar 2018

Kan en kommune nekte å overta ansvar for drift og vedlikehold av et VA-anlegg ved ferdigstilling?

Les mer

Temaer: Eiendom

Hva anses som ledd i utleien?

Av Øystein Vågsether 8. januar 2018

Unngå overraskelser fra skatteetaten – pass på at du avgiftsbehandler tilleggsytelser riktig i leieforhold!

Les mer

Temaer: Eiendom

Velkommen til Magnus Legal-bloggen

Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


Besøk også magnuslegal.no

Siste innlegg

Søk i bloggen