<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Slik blir skatten i 2022

  Av Martin Wikborg 30. november 2021

  Støre-regjeringen og SV har den 29. november 2021 inngått et forlik om statsbudsjettet for 2022. Forliket innebærer enkelte justeringer av de skattereglene vi vil måtte leve med i 2022..

  Les mer

  Temaer: Skatt, Statsbudsjettet

  Verdivurdering av selskaper

  Av Christian Fredrik Magnus 24. november 2021

  Verdivurdering av virksomhet kan være aktuelt i mange sammenhenger. Det kan være kjøp og salg, men det kan også være fusjoner eller fisjoner, generasjonsskifter og andre omorganiseringer. Målet er imidlertid i alle tilfeller å finne hva uavhengige parter er villig å kjøpe og selge virksomheten for. Det bestemmes av partene i forhandlinger, men det finnes likevel noen anerkjente prinsipper for bedriftsverdsettelse man kan ta utgangspunkt i.

  Les mer

  Temaer: Selskapsrett, M&A

  Skattefrie gaver til ansatte

  Av Thea Slethaug 23. november 2021

  Julen nærmer seg, og det er ikke unaturlig at også tankene om gaver melder seg.  Kanskje har bedriften tilbakelagt et godt år og ønsker å gi de ansatte en julegave? Da er det kjekt å kjenne til reglene om hvilke gaver som kan gis og mottas skattefritt for ansatte. 

  Les mer

  Temaer: Arbeidsrett, Skatt

  Gaver til frivillige organisasjoner kan gi rett til skattefradrag

  Av Henrik Moen 23. november 2021

  Nå når julen nærmer seg er det mange som ønsker å gi en gave med mening. Kanskje du eller din bedrift har lyst til å gi en julegave til et godt formål?

  Les mer

  Temaer: Skatt

  Møt vår gründer – dette er Christian Fredrik

  Av Magnus Legal 20. november 2021

  I Magnus Legal er vi heldige som får jobbe med mange veldig talentfulle og hyggelige kolleger. I dag presenterer vi likeså godt vår gründer – Christian Fredrik Magnus.

  Les mer

  Temaer: Ansatte

  Selger du fast eiendom eller en entreprenørtjeneste?

  Av Synnøve Sørdal 16. november 2021

  Omsetning av fast eiendom og omsetning av entreprenørtjenester behandles på forskjellige måter i avgiftsregelverket. Grensen kan være uklar. Det er viktig å ha et bevisst forhold til hva man selger og hvordan det skal avgiftsbehandles. Regningen fra Skatteetaten kan ellers komme uventet.

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Merverdiavgift

  Statsbudsjettet 2022 – oppsummering

  Av Martin Wikborg 8. november 2021

  Oppdatert 30.11.2021. Regjeringen Støre har i Hurdalsplattformen lagt premissene for retningen for skattepolitikken de neste fire årene. Den 8. november 2021 la finansminister Vedum frem en tilleggsproposisjon til forslag til statsbudsjett for 2022. Dette opprinnelige budsjettforslaget var lagt frem av den avgåtte regjeringen Solberg den 12. oktober 2021. I våre blogger om statsbudsjettet for 2022 gjør vi rede for de viktigste forslagene slik de fremstår etter budsjettforliket den 29. november 2021 mellom AP/SP og SV.

  Les mer

  Temaer: Statsbudsjettet

  Aksjebeskatning i Statsbudsjettet 2022

  Av Øivind Henrik von Mehren 8. november 2021

  Oppdatert 30.11.2021: Den 8. november 2021 la regjeringen Støre frem en tilleggsproposisjon til forslag til statsbudsjett for 2022 som opprinnelig var lagt frem av den avgåtte regjeringen Solberg. Budsjettforliket med SV gjør ingen endringer i Støre-regjeringens forslag. Av Hurdalsplattformen fremgår at Støre-regjeringens målsetning blant annet er at skattesystemet skal bidra sterkere til sosial omfordeling. Dette gjenspeiles i de viktigste endringsforslagene innen aksjebeskatningen.

  Les mer

  Temaer: Statsbudsjettet

  Formuesskatt i Statsbudsjettet 2022

  Av Maren Alvseike 8. november 2021

  Oppdatert 30.11.2021: Den 8. november 2021 la regjeringen Støre frem en tilleggsproposisjon til forslag til statsbudsjett for 2022 som opprinnelig var lagt frem av den avgåtte regjeringen Solberg. I tilleggsproposisjonen legges det frem nye forslag samtidig som flere av Solberg-regjeringens forslag trekkes. I budsjettforliket med SV skjerpes formuesskatten.

  Les mer

  Temaer: Statsbudsjettet

  Skatt på aksjebaserte incentivordninger i Statsbudsjettet 2022

  Av Aud-Marit Næss 8. november 2021

  Oppdatert 30.11.2021: Den 8. november 2021 la Støre-regjeringen frem en tilleggsproposisjon til forslag til statsbudsjett for 2022 som opprinnelig var lagt frem av den avgåtte regjeringen Solberg. Når det gjelder skatt på aksjebaserte incentivordninger er det to viktige nyheter – en dårlig og en god. Det er ikke gjort endringer i budsjettforliket med SV.

  Les mer

  Temaer: Statsbudsjettet

  Velkommen til Magnus Legal-bloggen

  Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


  Besøk også magnuslegal.no

  See our English blog here: Click here to visit our English blog.

  Siste innlegg

  Søk i bloggen