<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nytt forslag: Slutt på mva-avtaler for eiendomsutbyggere i Oslo?

Av Øystein Vågsether 16. oktober 2017

Byrådet anbefaler at Oslo kommune skal ta seg betalt for å overta offentlige anlegg for VA. Om forslaget vedtas vil det få store konsekvenser – spesielt for utviklere av boligeiendommer.

Les mer

Temaer: Eiendom

Statsbudsjettet 2018 -  oppsummering

Av Øivind Henrik von Mehren 12. oktober 2017

Den 12. oktober la Regjeringen frem en rekke endringsforslag innenfor skatt og avgift i forbindelse med statsbudsjettet for 2018. Her er de viktigste endringsforslagene kort oppsummert.

Les mer

Temaer: Skatt

Personskatt i statsbudsjettet 2018

Av Torbjørn Wiken 12. oktober 2017

Den 12. oktober la Regjeringen frem en rekke endringsforslag innenfor skatt og avgift i forbindelse med statsbudsjettet for 2018. Her er de viktigste endringsforslagene innen personbeskatning.

Les mer

Temaer: Skatt

Selskapsskatt i statsbudsjettet 2018

Av Øivind Henrik von Mehren 12. oktober 2017

Som ventet foreslås en reduksjon i skattesatsen på alminnelig inntekt fra 24 til 23 % i 2018 for både selskap og personer. Samtidig økes oppjusteringsfaktoren for aksjeutbytte fra 1,24 til 1,33 i 2018. I praksis betyr det at skattesats for aksjeutbytte og aksjegevinst går opp fra 29,76 % til 30,59 %.

Les mer

Temaer: Skatt

Formuesskatt i statsbudsjettet 2018

Av Alf Bakke-Løyning 12. oktober 2017

Kun et fåtall land har alminnelig skatt på formue, og Norge er ett av dem. Regjeringen har ønsket å fjerne formuesskatten helt, men har ikke flertallet i Stortinget med seg. 

Les mer

Temaer: Skatt

Eiendomsskatt i statsbudsjettet 2018

Av Maren Alvseike 12. oktober 2017

Regjeringen foreslår at skatteøkningen ved innføring av eiendomsskatt på fast eiendom halveres sammenlignet med dagens regler, og at eventuelle økninger i eiendomsskatten vil måtte skje mer gradvis.

Les mer

Temaer: Skatt

MVA og avgift i statsbudsjettet 2018

Av Øystein Vågsether 12. oktober 2017

Regjeringen foreslår å øke den lave merverdiavgiftssatsen til 12 %, hvilket rammer særlig reiselivsnæringen. Årsavgift for kjøretøy foreslås erstattet med en trafikkforsikringsavgift, og de tyngste el-bilene ilegges en engangsavgift.

Les mer

Temaer: Skatt

Internasjonal skatt i statsbudsjettet 2018

Av Martin Wikborg 12. oktober 2017

Det er i år kun to forslag som berører internasjonale forhold. Det ene er å stoppe et utilsiktet «hull» som skyldes en spesialbestemmelse i skatteavtalen med Singapore. Det andre gir utenlandske EØS-konsern en muligheten til å utnytte underskudd i filial som legges ned, mot overskudd i annen norsk virksomhet. 

Les mer

Temaer: Skatt, Internasjonal

Rapporteringsforpliktelser i statsbudsjettet 2018

Av Inger Lise Løvneseth 12. oktober 2017

Det er foreslått endringer i opplysningsplikten for utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere. Formålet er å redusere administrasjon knyttet til rapporteringsplikten.

Les mer

Temaer: Skatt

Hvordan reklamere på mangel ved kjøp av eiendom?

Av Mette Nagy Stovner 9. oktober 2017

Hvis du som kjøper oppdager en feil eller mangel ved en eiendom du har kjøpt, må du reklamere til selgeren. Hvis ikke taper du retten til å fremme krav som følge av mangelen. Plikt til å reklamere gjelder både ved kjøp av næringseiendom og boligeiendom.

Les mer

Temaer: Eiendom

Velkommen til Magnus Legal-bloggen

Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


Besøk også magnuslegal.no

Siste innlegg

Statsbudsjettet 2018 -  oppsummering
Personskatt i statsbudsjettet 2018
Selskapsskatt i statsbudsjettet 2018
Formuesskatt i statsbudsjettet 2018

Søk i bloggen