<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Elisabeth Cramer

  Elisabeth arbeider med generell forretningsjus, med hovedvekt på selskapsrett, skatt og merverdiavgift. Hun har også erfaring fra andre fagområder, herunder immaterialrett og innsyn.

  Siste Innlegg

  Forretningshemmeligheter – visste du at vernet ble styrket ved årsskiftet?

  Av Elisabeth Cramer 19. januar 2021

  Den 1. januar i år trådte den nye forretningshemmelighetsloven i kraft. Forretningshemmeligheter var vernet også før dette, men reglene var spredt rundt i forskjellige lover og var vanskelige å håndheve. Formålet med den nye loven er å styrke vernet og gjøre det enklere å håndheve rettighetene.

  Les mer

  Temaer: Varemerkeregistrering, IPR, Immaterielle rettigheter

  Force majeure – når avtalen ikke kan oppfylles likevel

  Av Elisabeth Cramer 10. november 2020

  Noen ganger kan ekstraordinære hendelser gjøre det vanskelig eller umulig å oppfylle en kontrakt. Koronapandemien er et godt eksempel på dette. Kan en bedrift slippe ansvar for forsinkede eller manglende leveranser i slike tilfeller?

  Les mer

  Temaer: Kontrakter, Koronavirus

  Intensjonsavtaler er også bindende

  Av Elisabeth Cramer 27. august 2020

  Mange tenker at intensjonsavtaler ikke er bindende. Det er ikke helt riktig. Intensjonsavtaler er foreløpige avtaler, men de er like bindende etter sitt innhold som andre avtaler. Du bør derfor være tydelig på eventuelle forbehold.

  Les mer

  Temaer: Selskapsrett, Kontrakter

  Kan man sette til side eller endre en bindende avtale?

  Av Elisabeth Cramer 21. juli 2020

  Avtaler skal alltid holdes, eller? I noen tilfeller kan en avtale virke så urimelig at den må settes til side eller endres. Dette er et snevert unntak, men noen ganger må det til for å rette opp i en ubalanse.

  Les mer

  Temaer: Selskapsrett, Kontrakter

  Varemerkeregistrering – husk å beskytte varemerket ditt!

  Av Elisabeth Cramer 7. januar 2020

  Et kjent varemerke er gjerne resultat av betydelig innsats i tid og ressurser, og kan representere store verdier for din virksomhet. For å få maksimalt ut av disse verdiene, og for å beskytte virksomheten mot konkurrenter, bør du sørge for at varemerket er beskyttet.

  Les mer

  Temaer: Varemerkeregistrering, IPR, Immaterielle rettigheter

  Krav om prisavslag mot entreprenører

  Av Elisabeth Cramer 31. juli 2018

  Dersom det foreligger en mangel ved oppføring av bolig kan entreprenøren bli møtt med en rekke krav fra forbrukeren. Det klare utgangspunktet er at entreprenøren har rett og plikt til å rette mangelen, men ikke alle mangler kan rettes. I slike tilfeller kan entreprenøren bli møtt med et krav om prisavslag fra forbrukeren.

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Velkommen til Magnus Legal-bloggen

  Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


  Besøk også magnuslegal.no

  See our English blog here: Click here to visit our English blog.

  Siste innlegg

  Søk i bloggen