<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Ny lov om kjøp og salg av fast eiendom trer i kraft – dette betyr det for deg

  Av Anna B. Bjørnaas 21. september 2021

  Avhendingsloven regulerer forholdet mellom kjøper og selger ved kjøp og salg av brukt bolig. Det er nå vedtatt at ny avhendingslov trer i kraft 01.01.2022.

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Rekkefølgebestemmelser

  Av Torgils Bryn 14. september 2021

  Før du begynner å bygge ut et område bør du sjekke om kommunen har fastsatt rekkefølgekrav i reguleringsplanen for området.

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Hvorfor gjennomføre en Due Diligence ved eiendomskjøp?

  Av Laila Kristjansson 17. august 2021

  Skal du kjøpe eiendom i form av aksjer i et eiendomsselskap? Pass på at du gjennomfører en grundig Due Diligence (selskapsgjennomgang). Her får du gode råd til hva du må være oppmerksom på.

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Skatt, Selskapsrett

  Utbyggingsavtaler – ny HR-dom innskrenker kommunens myndighet til å pålegge rekkefølgekrav

  Av Torgils Bryn 13. juli 2021

  En ny høyesterettsdom fastslår at kommunens myndighet til å pålegge rekkefølgekrav innskrenkes, ettersom utbyggingen må skape et reelt behov for tiltaket.

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Derfor bør du følge opp leiekontrakten

  Av Anna B. Bjørnaas 29. juni 2021

  Oppfølging av leiekontrakter optimaliserer utleiers inntjening og verdi på eiendommen, samtidig som leietakers interesser blir ivaretatt. Her får du gode råd til hvordan du som utleier, best kan følge opp leiekontrakter.

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Har du en vrien byggherre?

  Av Beate Nygaard Nesse 15. juni 2021

  Som entreprenør er det nesten uunngåelig at du til tider støter på en vanskelig byggherre. Spørsmålet er hvordan du håndterer dette uten å lide store økonomiske tap.

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Dette kan du gjøre når forbruker reklamerer på feil eller mangler i byggeprosjektet

  Av Beate Nygaard Nesse 27. april 2021

  Avtale mellom entreprenør (utbygger) og forbruker om oppføring av ny bolig reguleres av bustadoppføringslova. Et spørsmål som ofte oppstår i praksis, er når utbygger kan avvise et mangelskrav som følge av for sen reklamasjon eller foreldelse.

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Unngå dagbot. Sørg for at det avholdes formell overtakelsesforretning!

  Av Laila Kristjansson 10. mars 2021

  En av de direkte konsekvensene ved at det gjennomføres en formell overtakelsesforretning etter bustadoppføringslova er at eventuell dagbot slutter å løpe.

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Entreprise

  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest i byggeprosjekter

  Av Laila Kristjansson 5. februar 2021

  Hva skjer dersom det ikke foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på et byggeprosjekt? Kan entreprenøren holde tilbake ferdigattest som følge av at forbrukeren ikke betaler? Og kan forbrukeren la vær å betale dersom det ikke foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for boligprosjektet?

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Entreprise

  EU taksonomien: Bærekraft blir en forutsetning for finansiering

  Av Terese Eriksen Eldholm 2. februar 2021

  EU vedtok nylig en forordning som pålegger finansbransjen å sørge for bærekraftig finansiering. Forordningen vil føre til at virksomheter i alle bransjer må tenke bærekraftig for å få finansiering. Det er forventet at regelverket implementeres i norsk rett i løpet av første halvdel av 2021, og at det vil få stor betydning for bedrifter i Norge.

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Bærekraft

  Velkommen til Magnus Legal-bloggen

  Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


  Besøk også magnuslegal.no

  See our English blog here: Click here to visit our English blog.

  Siste innlegg

  Søk i bloggen