<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Magnus Legal Bloggen

Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag.

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.

Nye partnere i Magnus Legal

Advokatene Erik Engeland og Christina Fahle er fra og med januar 2023 våre nyeste tilskudd til partnerskapet i Magnus Legal.

Ny advokatfullmektig til vårt kontor i Oslo

Elin har studert jus ved Universitetet i Oslo, og ble ferdig med jusstudiet desember 2022. Hun har skrevet masteroppgave innen arbeidsrett, om individuell ettervirkning av tariffavtalen. Elin har under studiet jobbet som saksbehandler i Gatejuristen, og før hun kom til oss jobbet hun som advokatfullmektig innen arbeidsrett i et annet advokatfirma.