<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Leverandør til forsyningsforskriften

Av Andreas W. Hennyng 7. august 2018

Er du leverandør og skal delta i en konkurranse som reguleres av forsyningsforskriften? Hva betyr det for deg at offentlig oppdragsgiver benytter denne forskriften, og hva bør du være oppmerksom på?

Les mer

Temaer: Offentlig anskaffelse

Hvordan sikre gode offentlige innkjøp?

Av Andreas W. Hennyng 4. juni 2018

De fleste er klar over at offentlige innkjøpsprosesser må gjennomføres i tråd med kompliserte og til dels rigide regler. Da er det lett å glemme et av hovedformålene med dette EØS-regelverket – nemlig å sikre at offentlige midler brukes til å anskaffe kostnadseffektive varer og tjenester. Det vil med andre ord si at målet er å gjøre det beste kjøpet sett i lys av kvalitet og pris.

Les mer

Temaer: Offentlig anskaffelse

Avlysning av anbudskonkurranse

Av Andreas W. Hennyng 2. april 2018

Avlysning betyr at oppdragsgiver annullerer en kunngjort konkurranse om offentlige anskaffelser uten at kontrakt tildeles.

Les mer

Temaer: Offentlig anskaffelse

Offentlig innkjøper: Slik gjennomfører du konkurranse med forhandlinger

Av Andreas W. Hennyng 5. februar 2018

Konkurranse med forhandlinger er en anskaffelsesform som sikrer stor fleksibilitet for oppdragsgiver. Men man må likevel huske å ivareta anskaffelsesrettens grunnleggende hensyn til likebehandling, forutberegnelighet og etterprøvbarhet ved gjennomføring av denne type anskaffelsesprosesser.

Les mer

Temaer: Offentlig anskaffelse

Forbigått i anbudskonkurranse – klage til KOFA?

Av Andreas W. Hennyng 4. januar 2018

Her får du oversikt over alt, du som leverandør, må huske på om du skal sende inn en klage til klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Les mer

Temaer: Offentlig anskaffelse

Når kan du bruke konkurranse med forhandling?

Av Andreas W. Hennyng 28. desember 2017

Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring er en konkurranseform som tillater oppdragsgiver å forhandle om alle sider ved de innleverte tilbud. 

Les mer

Temaer: Offentlig anskaffelse

Avvist i en anbudskonkurranse - hva nå?

Av Andreas W. Hennyng 14. desember 2017

Å bli avvist i en anbudskonkurranse betyr i praksis at ditt tilbud ikke tas i betraktning når oppdragsgiver skal velge kontraktspart. All tid og penger du som leverandør har brukt på å innhente informasjon, gjøre beregninger og skrive tilbud er mer eller mindre bortkastet.

Les mer

Temaer: Offentlig anskaffelse

Lettere å få erstatning for brudd på anskaffelsesreglene?

Av Andreas W. Hennyng 27. november 2017

Ny EFTA-utalelse. Som hovedregel har leverandører fått erstatning for den positive kontraktsinteresse kun der oppdragsgiver har gjort en vesentlig feil i anskaffelsesprosessen. Dette utgangspunktet må modereres sett i lys av den rådgivende uttalelsen EFTA-domstolen kom med 31. oktober i år.  

Les mer

Temaer: Offentlig anskaffelse

Hva kan du gjøre om du er forbigått i en anbudskonkurranse?

Av Andreas W. Hennyng 13. november 2017

Har du mistanke om at en anbudskonkurranse ikke har foregått på riktig vis kan det være lurt å undersøke anskaffelsesprosessen nærmere. Du som leverandør kan ha krav på erstatning.

Les mer

Temaer: Offentlig anskaffelse

Jobber du med anskaffelser? Dette må du vite om statsstøtte!

Av Andreas W. Hennyng 30. oktober 2017

EØS-reglene om statsstøtte gjelder der det offentlige gir økonomisk støtte til en eller flere private mottakere.

Les mer

Temaer: Offentlig anskaffelse

Velkommen til Magnus Legal-bloggen

Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


Besøk også magnuslegal.no

Siste innlegg

Søk i bloggen