<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Miljøkrav i offentlige anskaffelser

  Av Gjesteblogger - Inventura 22. juni 2021

  Offentlige oppdragsgivere skal legge vekt på klimaløsninger og minimering av miljøbelastning der dette er relevant for den aktuelle anskaffelsen.

  Les mer

  Temaer: Offentlig anskaffelse

  Hvordan kan du begjære innsyn i anbudsdokumenter?

  Av Gjesteblogger - Inventura 20. april 2021

  Trenger jeg advokat for å begjære innsyn i en offentlig anskaffelse? Vi skulle naturlignok ønske at svaret var ja, men det er det ikke. Å begjære innsyn kan leverandøren fint gjøre på egenhånd.

  Les mer

  Temaer: Offentlig anskaffelse

  Leverandør til forsyningsforskriften

  Av Christian Fredrik Magnus 7. august 2018

  Er du leverandør og skal delta i en konkurranse som reguleres av forsyningsforskriften? Hva betyr det for deg at offentlig oppdragsgiver benytter denne forskriften, og hva bør du være oppmerksom på?

  Les mer

  Temaer: Offentlig anskaffelse

  Hvordan sikre gode offentlige innkjøp?

  Av Christian Fredrik Magnus 4. juni 2018

  De fleste er klar over at offentlige innkjøpsprosesser må gjennomføres i tråd med kompliserte og til dels rigide regler. Da er det lett å glemme et av hovedformålene med dette EØS-regelverket – nemlig å sikre at offentlige midler brukes til å anskaffe kostnadseffektive varer og tjenester. Det vil med andre ord si at målet er å gjøre det beste kjøpet sett i lys av kvalitet og pris.

  Les mer

  Temaer: Offentlig anskaffelse

  Avlysning av anbudskonkurranse

  Av Christian Fredrik Magnus 2. april 2018

  Avlysning betyr at oppdragsgiver annullerer en kunngjort konkurranse om offentlige anskaffelser uten at kontrakt tildeles.

  Les mer

  Temaer: Offentlig anskaffelse

  Offentlig innkjøper: Slik gjennomfører du konkurranse med forhandlinger

  Av Christian Fredrik Magnus 5. februar 2018

  Konkurranse med forhandlinger er en anskaffelsesform som sikrer stor fleksibilitet for oppdragsgiver. Men man må likevel huske å ivareta anskaffelsesrettens grunnleggende hensyn til likebehandling, forutberegnelighet og etterprøvbarhet ved gjennomføring av denne type anskaffelsesprosesser.

  Les mer

  Temaer: Offentlig anskaffelse

  Forbigått i anbudskonkurranse – klage til KOFA?

  Av Christian Fredrik Magnus 4. januar 2018

  Her får du oversikt over alt, du som leverandør, må huske på om du skal sende inn en klage til klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

  Les mer

  Temaer: Offentlig anskaffelse

  Når kan du bruke konkurranse med forhandling?

  Av Christian Fredrik Magnus 28. desember 2017

  Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring er en konkurranseform som tillater oppdragsgiver å forhandle om alle sider ved de innleverte tilbud. 

  Les mer

  Temaer: Offentlig anskaffelse

  Avvist i en anbudskonkurranse - hva nå?

  Av Christian Fredrik Magnus 14. desember 2017

  Å bli avvist i en anbudskonkurranse betyr i praksis at ditt tilbud ikke tas i betraktning når oppdragsgiver skal velge kontraktspart. All tid og penger du som leverandør har brukt på å innhente informasjon, gjøre beregninger og skrive tilbud er mer eller mindre bortkastet.

  Les mer

  Temaer: Offentlig anskaffelse

  Lettere å få erstatning for brudd på anskaffelsesreglene?

  Av Christian Fredrik Magnus 27. november 2017

  Ny EFTA-utalelse. Som hovedregel har leverandører fått erstatning for den positive kontraktsinteresse kun der oppdragsgiver har gjort en vesentlig feil i anskaffelsesprosessen. Dette utgangspunktet må modereres sett i lys av den rådgivende uttalelsen EFTA-domstolen kom med 31. oktober i år.  

  Les mer

  Temaer: Offentlig anskaffelse

  Velkommen til Magnus Legal-bloggen

  Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


  Besøk også magnuslegal.no

  See our English blog here: Click here to visit our English blog.

  Siste innlegg

  Søk i bloggen